IQNA

Takfir Pangunahing Hamon sa Landas ng Pagkakaisa ng Muslim: Nigerianong Iskolar

15:46 - November 20, 2021
News ID: 3003408
TEHRAN (IQNA) – Inilarawan ng isang iskolar na Nigeriano na ang pagkakaroon ng agos ng Takfiri bilang pangunahing hamon sa landas ng pagkakamit ng pagkakaisa ng mga Muslim.

Sa isang panayam sa IQNA, binigyang-diin ni Sheikh Mohammad Saleh al-Thani, ang pangkalahatang kalihim ng Pondasyong Rasool Azam (SKNK) sa Kano, Nigeria, nagbigay-diin sa kahalagahan ng pagkakaisa sa mundong Islamiko.

Sinabi niya na ang mga nag-aanyaya sa mga Muslim na magkaisa ay kumilos nang napakahusay at maingat dahil ang hindi pagkakasundo sa mundo ngayon ay ang pinakamalaking banta sa lahat ng mga denominasyong Islamiko.

Idinagdag niya na ang pag-uudyok ng pagkakawatak-watak ay kabilang sa mga priyoridad ng mga kalaban at walang paraan upang kontrahin ang mga sabwatan ng kaaway maliban sa pagtataguyod ng pagiging malapit sa pagitan ng mga paaralan ng pag-iisip ng Islam.

Tinukoy ni Sheikh al-Thani ang talata 46 ng Surah al-Anfal ng Banal na Quran, “Sundin ang Allah at ang Kanyang Sugo at huwag kayong mag-alitan sa isa't isa at baka mawalan kayo ng lakas ng loob at manghina ang inyong pasiya. Magkaroon ng pasensya si Allah ay doon sa mga matiyaga”, at sinabi na sa talatang ito, binabalaan ng Diyos ang mga Muslim na huwag pupunta sa pagkakawatak-watak.

Tungkol sa mga batayan para sa pagpapalakas ng pagkakaisang Islamiko, sinabi niya na ang mga Muslim ay dapat tumuon sa karaniwang mga konsepto sa pagitan ng mga paaralan ng pag-iisip na Islamiko.

Ang mga Muslim, sino bumubuo sa isang-kapat ng populasyon ng mundo at nagtataglay ng mahusay na lakas-tao at napakalaking pang-ekonomiya at likas na mga yaman ay maaaring gumamit ng mga pag-aari na ito pati na rin ang kanilang mga kakayahan sa intelektwal at panrelihiyon upang isulong ang pagkakaisa at madaig ang mga kaaway ng pagkakaisa.

Binanggit din ng klerikong Nigeriano na ang talata 2 ng Surah al-Ma’idah “At makipagtulungan sa kabutihan at pag-iwas (sa kasamaan), at huwag makipagtulungan sa pagkakasala at pagsuway. Magkaroon ng takot sa Allah, sapagka't ang Allah ay Mahigpit sa kaparusahan," ang sinabi ng Qur’an ay nag-aanyaya sa lahat ng mga Muslim na magtulungan at tumulong sa isa't isa.

Tinukoy niya ang Seerah ng Ahl-ul-Bayt (AS), kasama si Imam Ali (AS) at ang kanyang pakikipagtulungan sa mga Kalip batay sa katuwiran at pag-iwas (sa kasamaan), at sinabi na ang mga Imam (AS) ay nagturo sa mga Muslim ng pinakamagandang aral sa mga tuntunin ng pagkakaisa ng Islam.

Binigyang-diin din niya ang kahalagahan ng kapatiran at pagkakasundo sa pagitan ng mga iskolar at mga palaisip mula sa iba't ibang mga denominasyong Islamiko.

Tinanong tungkol sa mga hamon sa landas ng pagkakamit ng pagkakaisa, sinabi ni Sheikh al-Thani na ang kababalaghan ng Takfir, na alin ay nag-uugat sa kamangmangan at pagkiling, ay ang pangunahing balakid.

Sinabi niya na mayroong mga grupong ekstremistang Takfiri sa pagitan ng lahat ng mga denominasyon at ang kanilang mga ideolohiya ay humantong sa mga pagpapatay at Fitnas (mga panunulsol) sa iba't ibang mga bahagi ng mundo ng Muslim, kabilang ang Syria, Somalia at Nigeria.

Sa ibang bahagi ng kanyang mga pahayag, ikinalulungkot ng kleriko na maraming media na mga palabasan sa mundo ng Muslim ang nagsisilbi ng mga pagtatangka na mag-udyok ng di-pagkakasundo at mga panunulsol, na binibigyang-diin na ang media na mundong Muslim ay dapat magtrabaho upang palakasin ang pagkakaisa sa pamamagitan ng pagpapataas ng kamalayan sa mga tao.

 

 

3476548

Name:
Email:
* Comment:
captcha