IQNA

Kilalang mga Tao ng Qur’an/1 Adan (AS), Unang Tao o Unang Propeta?

16:25 - June 28, 2022
News ID: 3004244
TEHRAN (IQNA) – Si Adan (AS) ang ama ng sangkatauhan ngayon at ang unang propeta. Ang unang tao ay naging unang propeta upang ang sangkatauhan ay hindi maiiwan nang walang patnubay.

Si Hazrat Adan (AS), ayon sa mga paniniwala ng mga pananampalatayang Abrahamiko, ay ang ama ng lahat ng mga tao na nabubuhay ngayon. Batay sa mga Hadith ng Islam, si Adan (AS) ay hindi ang unang taong tumuntong sa lupa dahil may iba pang mga tao na nalipol bago siya.

Ang mga tao ngayon na mga inapo ni Adan (AS) ay walang kaugnayan sa mga taong nabuhay bago siya.

Ang Banal na Qur’an ay naglalarawan kay Adan (AS) bilang isang pinili: "Pinili ng Allah sina Adan at Noah, ang Sambahayan ni Abraham at ang Sambahayan ni Imran higit sa lahat ng mga mundo." (Surah Al Imran, talata 33). Kaya naman kapag ang mga Muslim ay gustong magsalita tungkol sa simula ng katapusan ng pagkapropeta, ginagamit nila ang pariralang “mula kay Adan hanggang kay Khatam (ang huling Propeta)”.

Ang katotohanan na si Adan (AS) ay pinili bilang isang propeta ay nagpapakita na hindi pinabayaan ng Diyos ang sangkatauhan na walang patnubay.

Ang pangalang Adan ay binanggit ng 25 beses sa 9 na mga Surah ng Qur’an. Sa Islamikong mga Hadith, si Adan (AS) ay binanggit bilang Abul Bashar (ama ng sangkatauhan), Khalifatullah (kinatawan ng Diyos), at Safi Allah (pinili ng Diyos).

Sa ilang mga talata, katulad ng talata 5 ng Surah Al-Hajj, talata 71 ng Surah Saad, talata 11 ng Surah As-Saaffat, talata 48 ng Suran Al-Hijr, talata 14 ng Surah Al-Rahman, at talata 7 ng Surah As -Sajdah, ang Qur’an ay tumutukoy sa paglikha kay Adan mula sa alikabok at putik. Sa talata 12 ng Surah AL-Muminun ang Diyos ay nagsabi: "Nilikha Namin ang tao mula sa isang diwa ng putik." At sa talata 26 ng Surah Al-Hijr ay mababasa natin: "Nilikha Namin ang sangkatauhan mula sa putik, na hinubog mula sa putik."

Inilalarawan ng mga talatang ito ang mga yugto ng paglikha ng pisikal na katawan ni Adan mula sa alikabok hanggang sa putik hanggang sa katawan. Maraming mga interpretasyon ng Qur’an ang naniniwala na ang pangalan ni Adan ay nagmula sa salitang Adim (alikabok).

Matapos likhain ang katawan, hinipan ng Diyos ang bahagi ng kanyang kaluluwa sa katawan ni Adan, na binuhay siya. Ang paglikha ng tao ay ginawa sa pinakamahusay na paraan na posible: "Nilikha namin ang tao sa pinakamahusay na anyo." (Talata 4 ng Surah At-Tin) Ang mga tao lamang ang nag-iisang matapos ang paglikha ay pinuri ng Diyos ang Kanyang sarili: "Ang lahat ng mga pagpapala ay sa Diyos, ang pinakamahusay na Lumikha." (Talata 14 ng Surah Al-Muminun)

 

 

 

3479468

Name:
Email:
* Comment:
captcha