IQNA

Mga Surah ng Qur'an/16 Surah An-Nahl: Nagbibigay-diin sa Hindi-mabilang na mga Pagpapala ng Diyos

9:13 - July 04, 2022
News ID: 3004269
TEHRAN (IQNA) – Ang mga pagpapala ng Diyos ay hindi mabilang. Ang ilan ay sumasalamin sa kanila at ang ilan ay walang malasakit. Ang Surah An-Nahl ng Banal na Qur’an ay nagsasaad ng ilan sa banal na mga pagpapala, na nag-aanyaya sa mga tao na pagnilayan ang mga ito para sa kanilang espirituwal na paglago.

Ang Surah An-Nahl ay ang ika-16 na kabanata ng Qur’an. Iyon ay isang kabanata ng Makki at ang ika-70 na Surah na ipinahayag sa Banal na Propeta (SKNK). Iyon ay may 128 na mga talata at nasa ika-14 na Juz ng Banal na Aklat.

Ang kilalang pangalan ng Surah ay An-Nahl, ibig sabihin ay pulot-pukyukan, dahil ang talata 68 nito ay nagbabanggit ng pulot-pukyutan. Ang Surah na ito ay nagbigay-diin ng maraming banal na mga pagpapala at mga regalo at gumagawa ng isang maikli, makabuluhan at kamangha-manghang pagbanggit ng pulot-putyutan, na tumutukoy sa ilan sa mga tampok nito at iniiwan ito sa mambabasa upang matuklasan ang iba pa.

Ang pangunahing nakatutok ang Surah ay ang pagbigay pansin ng banal na mga pagpapala, kabilang ang ulan, sikat ng araw, iba't ibang mga halaman at mga prutas, mga pagkain at mga hayop. Ito ay naglalayong anyayahan ang mga tao sa pasasalamat, pagmumuni-muni, pagtatalima sa banal na mg utos at pag-alala.

Ang isa pang bahagi ng Surah An-Nahl ay nagpapaliwanag sa iba't ibang mga alituntunin ng Islam katulad ng mga nauugnay sa Adl (katarungan), Ihsan (paggawa ng mabubuting gawa), Hijra (paglalakbay), Jihad (pakikibaka sa landas ng Diyos), pagbabawal sa bisyo, pang-aapi, kawalan ng katarungan, pagsira sa mga pangako, at paanyaya na magpasalamat sa Diyos para sa Kanyang mga regalo. Maraming mga talata ng Surah ang pangalan na Propeta Ibrahim (AS), ang kampeon ng Tawheed (pagkakaisa ng Panginoon), bilang isang mapagpasalamat na lingkod ng Diyos.

Kabilang sa mga alituntunin ng Islam na itinuro sa kabanatang ito ay ang mga nagsasabing ang pag-inom ng alak at dugo at pagkain ng baboy at karne ng patay na hayop ay Haram (ipinagbabawal).

Binanggit din sa Surah na ito ay ang obligasyon ng mga Hudyo na igalang ang Sabado (ang Sabbath). Sinasabi nito sa talatang 124 na ginawa ng Diyos ang Sabado na isang piyesta opisyal para sa mga Hudyo, at ang ilan sa kanila ay masunurin at nagpapasalamat sa Panginoon para dito habang ang iba ay sumuway sa Diyos at pinarusahan.

 

 

 

3479545

Related News
Name:
Email:
* Comment:
captcha