IQNA

Ano ang Sinabi ng Qur’an/18 Talata ng Caliphate sa Quran; Pagpili ng Kahalili ni Propeta Muhammad (Sumasakanya Nawa ang Kapayapaan)

8:31 - August 07, 2022
News ID: 3004397
TEHRAN (IQNA) – Pagkatapos ng paghahayag ng isang talata na tumutukoy sa pagtatalaga kay Aaron bilang kinatawan ni Moises, si Propeta Muhammad (Sumasakanya Nawa ang Kapayapaan) ay nagtalaga ng kahalili para sa kanyang caliphate at ang hadith na ito ay binanggit ng maraming mga iskolar at mga mananaysay ng Islamiko mula sa iba't ibang mga pinagmulan.

Ang isa sa mga mahalagang paksa tungkol sa isang relihiyosong pamahalaan ay ang paghirang ng isang pinuno. Sa mga pamahalaan na itinatag ng mga propeta, gaya ni Suleiman, ang propeta ang namuno sa pamahalaan. Ngunit ang tanong ay sino ang papalit sa kanya pagkatapos ng kanyang kamatayan?

Ang katayuang ito, na kilala bilang caliph, ay nagkaroon ng kahulugan para kay Propeta Muhammad (Sumasakanya Nawa ang Kapayapaan) nang siya ay nagtatag ng pamahalaan sa Madina. Sa isang wastong hadith, gayunpaman, ang Propeta (Sumasakanya Nawa ang Kapayapaan) ay nagtalaga ng kahalili para sa kanyang sarili dahil ang kanyang sipi ay binanggit ng halos lahat ng mga pangkat ng Islamiko. Ang hadith na ito ay nauugnay sa isa sa mga pinakatanyag na talata ng Qur’an tungkol kay Moses na kung minsan ay tinutukoy bilang "talata ng caliphate".

“Kami ay nagtakda para kay Moises ng tatlumpung gabi, at Aming tinapos sila ng sampu pa; kaya't ang pakikipagtipan sa kanyang Panginoon ay tumagal ng apatnapung gabi. Sinabi ni Moises kay Aaron, na kanyang kapatid: 'Kumuha ka sa aking lugar sa gitna ng aking bansa. Gawin ang tama at huwag sundin ang landas ng mga gumagawa ng tiwaling." (Surah Al-A'raf, talata 142)

Sa pagtukoy sa talatang ito, si Propeta Muhammad (Sumasakanya Nawa ang Kapayapaan) ay kinausap si Imam Ali (AS) at nagsabi: “Ikaw ay tulad ni Aaron kay Moises, maliban sa walang propeta pagkatapos ko.”

lang beses itinuro ni Propeta Muhammad (Sumasakanya Nawa ang Kapayapaan) ang konseptong ito ngunit ang pinakatanyag na pagkakataon ay dumating bago ang paglalakbay ng Tabuk noong taong 9 AH; hinirang ng Propeta si Imam Ali (AS) bilang kanyang kahalili sa Madina bago nagsimula sa isang pakikipagtipan sa Tabuk. Ang katayuan ni Imam Ali (AS) ay may malaking kahalagahan dahil sa malayong distansya sa Tabuk at pati na rin ang mga alalahanin sa seguridad na nagbabanta sa Madina. Higit pa sa paghirang na ito, ang paraan ng paglalarawan ng Propeta (Sumasakanya Nawa ang Kapayapaan) kay Imam Ali (AS) ay nagpapakita ng isang espesyal na paghalili na hindi pa nasasabi tungkol sa anumang iba pang mga kasamahan ni Propeta Muhammad (Sumasakanya Nawa ang Kapayapaan).

Ang hadith na ito kasama ang Ghadir Khumm ay tumutukoy sa Wilayat ni Imam Ali (AS) at mahalaga dahil una, ito ay paulit-ulit na sinabi ng Propeta tulad ng sa digmaan sa Tabuk, at pangalawa, pinagkalooban nito si Imam Ali (AS) ng katayuan na ang Propeta maliban sa pagkapropeta. At hindi kailanman inalis ni Propeta Muhammad (Sumasakanya Nawa ang Kapayapaan) si Imam Ali sa katayuan na ito.

Binanggit ng yumaong iskolar ng Islamiko na si Ibn Asakir (1106-1176 CE) ang hadith na ito sa kanyang aklat na “Kasaysayan ng Damascus” sa pamamagitan ng 144 na pinagkukunan habang ang isa pang iskolar ng Muslim na nagngangalang Nesaei ay tumutukoy sa hadith sa pamamagitan ng pagbanggit ng 33 pinagkunan. Kabilang sa mga pinaka-balidong mapagkukunan ng hadith ay ang: Sahih Muslim (volume 12), Sahih al-Bukhari (volume 12), Sahih at-Tirmidhi (volume 12), Sunan ibn Majah (volume 1), Musnad Ahmad (volume 3), Al-Mustadrak ala al-Sahihayn (volume 3), at Al-Mu'jam al-Kabir (volume 4).

 

 

3479650

Name:
Email:
* Comment:
captcha