IQNA

Ano ang Sinabi ng Qur’an/37 ‘Pagpapahiram sa Panginoon’: Ang Paghihikayat ng Qur’an na Tulungan Iyong Nangangailangan

8:23 - November 23, 2022
News ID: 3004819
TEHRAN (IQNA) – Ang pagtukoy sa “pagpapahiram sa Panginoon” ay binanggit ng pitong mga beses sa Qur’an bilang isang maliwanag na panghihikayat na tumulong sa nangangailangan. Ang pariralang ito ay may ilang nakatagong mga kahulugan.

“Ang isang bukas-palad na nagpapahiram sa Diyos ay babayaran sa maraming lipat-lipat ng utang. Ang Diyos ang nagpapaliit at nagpapalawak ng mga bagay na iyon at sa Kanya kayong lahat ay babalik." (Surah Baqarah, talata 245)

Ang pagpapahiram sa Diyos ay tumutukoy sa pagtutulong sa mga nangangailangan para sa kapakanan ng Panginoon. Ang talata sa itaas ay nagpapaalala sa mga tao na ang pagtutulong sa iba ay hindi hahantong sa pagbaba ng kanilang mga ari-arian.

Ang isyu ng pagpapahiram sa Diyos ay nabanggit nang pitong mga beses sa Qur’an. Binanggit ng Tafsir Majma‘ al-Bayan ang ilang mga kalagayan para sa pagpapautang na ito, kabilang na ang halagang nakukuha mula sa isang pinagmumulan ng halal, ay ibinibigay nang hindi pinapansin ang kabilang panig, iniaalok nang palihim, at ibinibigay kaagad habang pinangangalagaan ang mukha ng nangangailangan.

Ang salitang "Qarz" sa Arabiko ay tumutukoy sa isang uri ng pagputol; ang paggamit ng salitang ito ay tumutukoy sa katotohanan na ang isang bahagi ng ari-arian ng isang tao ay pinutol at ibinigay sa iba at pagkatapos ay ibabalik.

Ang pagtukoy ng Qur’an sa "pagpapahiram sa Panginoon" ay nagpapakita na ang gantimpala ng "Qardh al-hasan" (isang walang interes (tubo) na pautang) ay iaalok ng Diyos. Sa halip na utusan ang mga mananampalataya na magpahiram sa mga nangangailangan, hinihimok sila ng Qur’an na magpahiram sa Diyos upang hikayatin silang gawin ito. Sa kabilang banda, sinusubukan ng pariralang ito na labanan ang anumang pakiramdam ng kahinaan sa nangangailangan habang inilalagay ng Diyos ang Kanyang sarili sa kanilang mga posisyon.

Habang ang mga tao ay likas na naghahanap ng mga interes, sinusubukan ng talata na hikayatin sila, na nagsasabi na ang utang ay ibabalik "sa maraming mga marami".

Ang gantimpala na ibinabayad ng Panginoon sa mga nagpapahiram ay kapwa sa mundong ito at sa kabilang buhay.

Mga mensahe ng talata alinsunod sa Tafsir Noor

1) Ang pagtutulong sa mga tao ay katumbas ng pagtutulong sa Diyos.

2) Kailangang hikayatin ang mga tao sa pagtutulong sa mga nangangailangan.

3) Kung naniniwala tayo na ang Diyos ay "nagbabawas at nagpapalawak ng mga bagay", madali nating iaalay ang ating mga ari-arian.

4) Kung alam natin na babayaran tayo sa ating inalay at tayo ay babalik kay Allah, madali nating iaalay ang ating mga ari-arian.

                                                                            

 

3481353

Related News
Name:
Email:
* Comment:
captcha