IQNA

Kur’an sureleri / 33

Ahzâb suresi hakkında

12:16 - October 02, 2022
Haber kodu: 3477653
Kur’an-ı Kerim, her ne kadar insanlar arasında kadın ya da erkek olmaları bakımından hiçbir ayrım yapmıyor ve dolayısıyla her ikisine de aynı hak ve yükümlülükleri tanıyorsa da, toplum içinde icra ettikleri fonksiyonları bakımından aralarında bir ayrım yapmaktadır

Kadın ve erkeğin bedensel farklılıklarına rağmen her ikisininde ruhu vardır ve bütün beşeri mükemmelliklere erişebilirler. İslam bu açıdan kadın ve erkek arasında bir fark görmez.

Ahzâb suresi Medine döneminde inmiştir. 73 ayettir. Sure 21-22 cüzde yer almaktadır. Mushaftaki sıralamada otuz üçüncü, Peygamber Efendimize inen doksa­nıncı suredir.

Sure, adını 20 ve 22. ayetlerde geçen “el-Ahzâb” kelimesinden almıştır. Surenin 9 ila 25. ayetlerinde  grupların savaşından bahseder. El-Ahzâb, İslam ve İslam Peygamber’ini (s.a.v) yıkmak için önemli kabileler birleşerek Ahzâb savaşını başlatan kafir gruplardır.

Surede bahsedilen olaylar Hicri takvimin 2-5 yılları arasında meydana gelmiştir. O zamanlar Medine’deki İslami hükümet ilk aşamalarındaydı. Kafirler, Yahudiler ve münafıkların Müslümanlara eziyet etmesi nedeniyle zor koşullardan geçiyorlardı. Bu sırada Hz. Peygamber (s.a.v ) bir yandan toplumsal kuralları oluşturuyor ve cahiliye devrinin gelenekleriyle mücadele ediyor diğer yandan düşmanların ortak çabalarına karşı direniyordu.

Surede ,Hz. Peygamber’in müstesna şahsiyeti, Allah nezdindeki durumu ve derecesi, aile hayatı; kendisine ve eşlerine mahsus evlenme, boşanma, örtünme, sosyal ilişkiler konularına ait hükümler, onun ailesiyle müminler arasındaki ilişkilere değinmektedir.

Diğer bir noktada kadın erkek farkı gözetilmeksizin bütün müminlerin ibadet, itaat ve erdemli davranışlara teşvik edilmesinden bahsedilmektedir: “  Müslüman erkekler, müslüman kadınlar; mümin erkekler, mümin kadınlar; ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar; özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar; sabreden erkekler, sabreden kadınlar; gönlünü ibadete vermiş erkekler, gönlünü ibadete vermiş kadınlar; (Allah için) yardım yapan erkekler, yardım yapan kadınlar; oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar; iffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar; Allah’ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar; işte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır.” ( Ahzâb : 35 )

Bu ayet, tüm erkekler ve kadınlar için 10  özelliği belirtmektedir. Bu özelliklerin bir kısmı inançla, bir kısmı da ahlakla ilgilidir; bir kısmı vacib, bir kısmı da müstehaptır. Bu, tüm bu özelliklerin elde edilmesinde kadın ve erkeğin aynı durumda olduğunu göstermektedir. Bu ayet, İslam’ın kadın erkek eşitliğine bir örnektir.

 

İsim:
Email:
* Yorumunuz:
captcha