IQNA

Taro Mai taken (Rantsuwar 'yanci) dangane da "Hur bin Yazid Rayahi" daya daga cikin sahabban Imam Hussain (AS) daga ranar 5 zuwa 14 ga Oktoba, a lambun annabi Ibrahim (AS) mai suna "ruwa da wuta".