IQNA

Gwamnatin Saudiyya bayar da dama ga mutane kalilin da su yi a gefen Ka'abah a cikin watan Ramadan.