IQNA

Tekun Ilimi

Manzon Allah (SAW) Ya Ce: Neman ilimi wajibi ne akan kowane musulmi. Allah yana son masu neman ilimi. Usul Al-kafi, mujalladi 1, shafi na 30

Tekun Ilimi

Abubuwan Da Ya Shafa: Tekun Ilimi ، Manzon Allah ، Usul Al-kafi