IQNA

Mengenal Masjid Pertama Dunia

10:03 - August 29, 2018
Berita ID: 3472451
IRAN (IQNA) - Masjid adalah basis agama, intelektual dan spiritual terpenting dalam Islam dan sepanjang sejarah selalu menjadi pusat bimbingan dan perjuangan melawan penodaan agama dan perlindungan bagi mereka yang tertarik pada kebenaran dan kebajikan.

Mengenal Masjid Pertama Dunia

Posisi Masjid Nabawi dan Kota Madinah di zaman dahulu

Menurut laporan IQNA, lebih dari dua belas abad telah berlalu sejak pembangunan masjid muslim pertama dan sejauh ini ratusan masjid telah dibangun di dunia. Kendati ada banyak masjid di seluruh dunia, namun masjid pertama tetap menjadi sangat penting. 9 masjid pertama di dunia adalah sebagai berikut: 

1- Masjidil Haram

Masjid terbesar di dunia Islam, yang terletak di jantung Mekah di sebelah barat Arab Saudi dan di tengahnya terdapat Kakbah. Masjidil Haram adalah kiblat umat Islam. Masjid ini disebut Masjidil Haram karena perang dan pertumpahan darah di masjid suci ini telah dilarang sejak kedatangan Nabi ke Mekah dan setiap manusia dan makhluk hidup aman di tempat ini.

 Mengenal Masjid Pertama Dunia

Masjidil Haram

2- Masjidil Aqsha

Masjidil Aqsha adalah nama Islam masjid ini. Dalam Alquran dikatakan: “Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Arti kata "Aqsha" adalah "Jauh", yakni sebuah masjid yang berada di jarak jauh, dengan artian bahwa itu jauh dari masjid-masjid Islam pada waktu itu yang ada di Mekah dan Madinah. Masjidil Aqsha sebelum turunnya ayat tersebut tersohor dengan nama Baitul Maqdis.

Masjidil Aqsha sangat penting dalam beberapa hal: 1) kiblat pertama Muslim. 2) tempat wahyu dan tanah para nabi. 3) Allah telah menggambarkan masjid ini dalam Alquran dengan ungkapan “Mubarak”, kawasan yang diberkahi. 4) Mengerjakan salat di Masjidil Aqsha setara dengan 250 salat. 5) Dajjal tidak memasuki kawasan ini. 6. Nabi (saw) melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke masjid ini di malam hari.

Mengenal Masjid Pertama Dunia

Masjidil Aqsha

3- Masjid Quba

Alquran menggambarkan masjid ini, masjid pertama yang dibangun atas dasar takwa. Allah dalam surah At-Taubah mengatakan, “Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka Sesungguhnya bersumpah: "Kami tidak menghendaki selain kebaikan". Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya). Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu salat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.” Ayat ini membuktikan kebesaran dan keberkahan dari Masjid Quba. Dalam hadis dikatakan, barang siapa bersuci di rumahnya dan melaksanakan salat di Masjid Quba, maka diberikan padanya pahala haji dan umrah. Abdullah meriwayatkan, Rasulullah (saw) datang dengan menunggang dan berjalan ke masjid ini pada hari Sabtu. Masjid Quba terletak di barat daya Madinah dam terletak sekitar 5 km dari Masjid Nabawi.

Masjid Quba memiliki sebuah mihrab dan menara serta mimbar dari batu marmer dan ada sebuah sumur yang dihubungkan kepada Abu Ayyub al-Anshari.

Mengenal Masjid Pertama Dunia

Masjid Quba

4- Masjid Nabawi

Nabi membangun masjid ini pada tahun pertama Hijriah. Masjid ini adalah markas pertama dakwah Islam. Rumah Nabi dan rumah Imam Ali dan Sayyidah Fatimah (as) juga bersampingan dengan masjid ini.

Nabi Muhammad (saw) melaksanakan salat di masjid ini dan memperluas kegiatan politik dan sosialnya di tempat ini. Masjid Nabawi adalah salah satu tempat suci umat Islam paling penting dan memiliki kedudukan khusus di kalangan Syiah. Masjid ini juga dikenal sebagai masjid Jami’ Madinah, Masjid al-Rasul, Masjid Rasulillah, Masjid Nabawi dan Masjid Madinah.

Mengenal Masjid Pertama Dunia

Masjid Nabawi

5- Masjid Qiblatain

Masjid Qiblatain atau masjid Dzu Qiblatain adalah masjid di Madinah, yang diperintahkan untuk merubah kiblat dari Masjidil Aqsha ke Kakbah kepada Nabi Islam. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam al-Thabaqat: Nabi mengunjungi Umm Basyar bin al-Barra bin Ma’rur di Bani Salamah. Dia menyiapkan makanan untuk Nabi, ketika waktu zhuhur tiba, Rasulullah melaksanakan salat dua rakaat dengan para sahabat di sebuah masjid yang dihubungkan dengan Bani Salamah. Kemudian beliau diperintahkan untuk menghadap ke Kakbah dari Masjidil Aqsha, lantas beliaupun menghadap ke arah Kakbah, karena alasan ini masjid ini dikenal dengan masjid Qiblatain (masjid dua Kiblat).

Mengenal Masjid Pertama Dunia

Masjid Qiblatain

6- Masjid Bani Haram

Masjid Bani Haram terletak di antara rumah-rumah suku Bani Haram, yaitu di bagian barat Sala’. Diceritakan bahwa di masjid ini, telah terjadi banyak mukjizat seperti banyak makanan di tangan Nabi dalam perang Ahzab saat menggali parit dan Nabi melaksanakan salat di masjid ini.

Mengenal Masjid Pertama Dunia

Masjid Bani Haram

7-  Masjid al-Ghamamah

Nabi melaksanakan salat Idul Fitri dan salat istisqa’ di masjid. Karenanya masjid ini dikenal sebagai Masjid Mushalla. Anas bin Malik meriwayatkan: "Nabi melaksanakan salat Istisqa di masjid ini, pertama memulai dengan khotbah, lalu melaksanakan salat dan mengatakan Takbir sekali dan mulai salatnya dengan itu.”

Mengenal Masjid Pertama Dunia

Masjid al-Ghamamah

8- Masjid al-Suqya

Menurut riwayat, Nabi (saw) berwudhu dari air sumur al-Suqya dan berdoa bagi warga Madinah.

Mengenal Masjid Pertama Dunia

Masjid al-Suqya

9- Masjid Sab’ah (Masjid Tujuh)

Masjid-masjid Sab’ah, kumpulan dari 6 masjid kecil, diriwayatkan bahwa masjid ketujuh, masjid Qiblatain, yang berjarak 2 km dari masjid-masjid ini. Masjid-masjid ini terletak di bagian barat gunung Sala’.

 Mengenal Masjid Pertama Dunia

Masjid Sab'ah

http://iqna.ir/fa/news/3740284

.

 

Kunci-kunci: Iran ، Masjid Pertama ، Dunia ، IQNA
Nama:
Email:
* Komentar Anda:
* :