IQNA

21:08 - May 21, 2022
News ID: 3004102
TEHRAN (IQNA) – Ang Surah Ale Imran ay isa sa pinakamahabang Surah ng Qur’an na tumutukoy sa iba't ibang mga paksa mula sa kapanganakan at buhay ng mga propeta katulad nina Hazrat Yahya at Hazrat Issa hanggang sa paglaban ng mga propeta laban sa mga pakana at mga poot.

Ang Ale Imran ay ang ikatlong Surah o kabanata ng Banal na Qur’an. Ang pagkakaroon ng 200 na mga talalata, ang Surah ay nasa ika-3 at ika-4 na Juz ng Qur’an. Ito ay pinangalanang Ale Imran dahil sa pagkakaroon ng salitang "Imran" sa dalawang talata nito; Ang talata 33 ay tumutukoy sa pamilyang Ale Imran at ang talata 35 ay tumutukoy kay Imran, ama ni Hazrat Maryam (SA). Ang isa pang pangalan ng Surah ay Tayyibah, ibig sabihin ay malinaw sa anumang paratang o karumihan, na alin tumutukoy sa kadalisayan ni Hazrat Maryam (SA).

Kung tungkol sa pagkakasunud-sunod ng paghahayag ng mga Surah, ang Ale Imran ay ang ika-89 na ipinahayag na kabanata sa Propeta (SKNK). Kabilang dito ang kuwento ng pagsilang ng tatlong kilalang mga tao: si Hazrat Yahya ibn Zakariya (AS), si Hazrat Maryam (SA), at si Hazrat Issa (AS).

Ang mga talata ay inihayag sa Medina at ang ilang mga tagapagsalin ay naniniwala na sila ay bumaba sa pagitan ng Labanan ng Badr at Labanan ng Uhud, na bumagsak noong 2 at 3 Hijri (624 -625 CE); ito ay isa sa pinakasensitibong mga panahon sa buhay ng mga Muslim sa unang bahagi ng Islam.

Ang ilang mga tagapagkahulugan ay naniniwala na ang bawat Surah ay tumutukoy sa isang partikular na isyu at iba't ibang mga paksa ay tinatalakay din sa landas ng pangunahing isyu. Itinuturo ng Surah Ale Imran ang iba't ibang mga kaganapan tulad ng mga tagumpay at pagkatalo ng mga Muslim, iba't ibang mga kalagayan ng mga Muslim, at mga relasyon ng mga Muslim sa ibang mga tribo at mga relihiyon. Ayon sa Tafsir al-Mizan, ang pangunahing layunin ng Surah ay anyayahan ang mga mananampalataya na magkaroon ng pagkakaisa, pagtitiis, at paglaban sa harap ng mga kaaway.

Ang pinakamahalagang paksa ng surah na ito ay:

 

Monotheismo at muling pagkabuhay

Ang isang mahalagang bahagi ng Surah na ito ay nagsasalita tungkol sa monoteismo, mga katangian ng Diyos, Maad (pagkabuhay na mag-uli), at kaalamang Islamiko.

 

Jihad

Ang isa pang bahagi ng Surah Ale Imran ay tumutukoy sa Jihad at ang mga mahahalagang tagubilin nito, ang buhay ng mga martir, at mga aral na matututuhan ng isang tao mula sa mga digmaan ng Uhud at Badr

 

Mga batas ng Islam

Itinuturo ng Surah ang iba't ibang batas ng Islam kabilang ang pangangailangan ng pagkakaisa ng mga Muslim, Hajj, pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng kasamaan, Tawalli at Tabarri, Amanah, pagkakawanggawa, pag-iwan sa kasinungalingan, pagtitiyaga sa harap ng mga problema at banal na mga pagsubok, at pag-alala sa Diyos sa lahat ng kalagayan .

 

Ang pangangailangan para sa pagkakaisa sa mga Muslim

Ang bahagi ng Surah na ito ay tumutukoy sa pagkakaisa ng mga Muslim at ang kanilang paglaban sa mga kaaway. Isinasaalang-alang ang mga digmaan na sumiklab sa pagitan ng mga Muslim at mga walang pananampalataya, ang Surah Ale Imran ay nagsasalita tungkol sa isyu ng Jihad at pagkakaisa sa mga Muslim.

 

Sanggunian sa kasaysayan ng mga propeta:

Ang isa pang bahagi ng Surah na ito ay tumutukoy sa kasaysayan ng ilang mga problema kabilang sina Adan, Noah, Abraham, Moises, Issa at Maryam at pati na rin ang mga pakana na ginawa laban sa mga kilalang mga tao na ito.

 

 

3478981

Name:
Email:
* Comment:
* captcha: