IQNA

Mga Surah ng Qur’an/8 Surah Al-Anfal; Pagpapaliwanag ng Tunay na Kahulugan ng Jihad sa Islam

5:33 - June 13, 2022
News ID: 3004188
TEHRAN (IQNA) – Ang pag-usbong ng teroristang mga grupo sa mundo at ang kanilang maling paggamit sa Islam ay humantong sa hindi tamang pagkakaugnay ng terminong jihad sa mga salita katulad ng magpasiklab ng digmaan, karahasan at masaker.

Gayunpaman, palaging binibigyang-diin ng Islam ang kapayapaan habang ipinapalagay din na kinakailangan na magsagawa ng jihad sa harap ng mga magsasalakay.

Ang Al-Anfal ay ang pangalan ng ika-8 na Surah ng Qur’an; ang Madani na Surah na ito ay naglalaman ng 75 na mga talata at nasa ika-9 at ika-10 na mga Juz ng aklat. Ang ibig sabihin ng Anfal ay mga samsam at ang surah ay pinangalanan nang naaayon dahil ang unang talata ay naglalaman ng salitang ito at nag-aalok ng mga tuntunin tungkol sa paghahati at paggamit ng mga samsam. Itinuturo din ng surah ang mga alituntuning panghurisprudensiya na mga samsam at pampublikong kayamanan, khums, jihad, mga tungkulin ng Mujahideen, kung paano tratuhin ang mga bilanggo ng digmaan, ang pangangailangan ng pagpapanatili ng kahandaang militar, at ang mga palatandaan ng isang mananampalataya.

Ang kabanatang ito ay ipinahayag kay Propeta Muhammad (SKNK) pagkatapos ng Labanan sa Badr. Ito ang unang jihad ng mga Muslim at samakatuwid ay nagkaroon ng pangangailangan para sa mga direktiba tungkol sa digmaan at kung ano ang kasunod nito katulad ng kung paano tratuhin ang mga bilanggo at kung paano hatiin ang mga samsam.

Ang talata 61 ng Surah ay mababasa: “Kung sila (ang mga hindi naniniwala) ay nagmumungkahi ng kapayapaan, tanggapin iyon at magtiwala sa Diyos. Ang Diyos ay Nakakarinig ng lahat at Nakakaalam ng lahat." Ang talatang ito, na kilala rin bilang taludtod ng kapayapaan, ay nagsasalita tungkol sa pagtanggap ng kapayapaan nang walang anumang kondisyon sa harap ng panukala ng kabilang panig sa isang digmaan at ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng kapayapaan sa mga turo ng Islam.

Ang talatang ito ay nagpapakita na ang Islam ay hindi nakabatay sa digmaan, sa halip ito ay naglalayong magtatag ng kapayapaan. Bagaman, may iba pang mga talata sa Qur’an na nananawagan sa mga Muslim na maging mapagbantay sakaling maling gamitin ng kaaway ang pamamaraang ito.

Ang pangunahing layunin ng surah ay ipaliwanag kung paano makikinabang ang mga mananampalataya sa tulong ng Diyos. Pinangalanan nito ang pagsunod sa Diyos at sa Kanyang mensahero bilang pangunahing mga kondisyon. Binibigyang-diin din ng kabanata na tiyak na tutuparin ng Makapangyarihang Diyos ang Kanyang mga pangako.

Ang kuwento ng Hijrah (paglalakbay) ng Propeta (SKNK) ay binanggit din sa kabanatang ito. Pinupuri ng Surah Al-Anfal ang mga taong sumama sa Propeta (SKNK) sa Hijrah para sa kapakanan ng Diyos at may tiwala sa Diyos.

 

 

 

3479222

Related News
Name:
Email:
* Comment:
captcha