IQNA

Mga Surah ng Qur’an/33 Surah Al-Ahzab; Ang Pantay na Pananaw ng Qur’an sa Kalalakihan, Kababaihan

5:06 - October 02, 2022
News ID: 3004613
TEHRAN (IQNA) – Ang pagkakaiba sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan ay nasa kanilang mga katawan dahil pareho silang may mga kaluluwa at maaaring makamit ang pagiging perpekto. Ang Islam ay walang nakikitang pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaki at mga babae mula sa pananaw na ito.

Ang Surah Al-Ahzab ay ang ika-33 na kabanata ng Banal na Qur’an. Ang pagkakaroon ng kabuuang 73 na mga talata, ang Surah ay matatagpuan sa mga Juz 21 at 22 ng Banal na Aklat. Isang Madani Surah, ito ay ang ika-90 Surah na ipinahayag kay Propeta Muhammad (SKNK).

Ang pangalan ay nagmula sa Ghazwat al-Ahzab (Labanan ng mga Konpederismo) na alin tinukoy sa mga talata 9-25. Ang salitang "Ahzab" ay binanggit sa mga talata 20 at 22 at tumuturo sa mga hindi mananampalataya na mga grupo sino nagtayo ng isang katapatan upang harapin ang Islam at si Propeta Muhammad (SKNK), na nagsimula ng isang kapangalan na digmaan.

Ang mga pangyayari binanggit sa Surah ay nangyari sa pagitan ng mga taon 2 hanggang 5 ng kalendaryong Hijri. Noong panahong iyon, ang pamahalaang Islamiko sa Medina ay nasa maagang yugto pa lamang at ang mga Muslim ay dumaranas ng mahihirap na kalagayan habang ang mga walang paniniwala, Hudyo, at mga mapagkunwari ay hinaharas sila. Samantala, si Propeta Muhammad (SKNK) ay nagsusumikap para sa pagsasama-sama ng mga patakarang panlipunan at paglaban sa mga tradisyon ng Kapanahunan ng Kamangmangan sa isang banda, at paglaban sa mga pagsisikap ng mga kaaway sa kabilang banda.

Ang Surah ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa katayuan ng mga asawa ng Propeta habang tinutukoy din ang inaasahan mula sa kanila katulad ng pagwawalang-bahala sa mga makamundong gawain, pakikipagkumpitensya sa iba sa pagsunod sa mga utos ng Diyos, pag-iwas sa mga kasalanan, at hindi paglabas ng bahay.

Kabilang sa iba pang mga punto ng Surah ay na iyon ay tumutukoy sa pagkakatulad sa pagitan ng mga kalalakihan at kababaihan sa pagkuha ng mabubuting mga katangian. Ang talata 35 ng Surah ay mababasa: “Para sa mga lalaki at mga babae na sumuko sa mananampalatayang mga lalaki at mga babae; masunuring mga lalaki at mga babae; matapat na mga lalaki at mga babae, matiyagang mga lalaki at mga babae, mapagpakumbaba na mga lalaki at mga babae, kalalakihan at kababaihan na nagbibigay ng kawanggawa, mga lalaki at mga babae na nag-aayuno, mga lalaki at mga babae na nagbabantay ng kanilang maselang bahagi ng katawan, mga lalaki at mga babae na sagana sa pag-alala kay Allah, para sa kanila ang Allah ay naghanda kapatawaran at malaking kabayaran.”

Ang talatang ito ay may pangalan ng 10 matataas na katangian para sa lahat ng mga lalaki at mga babae. Ang ilan sa mga tampok na ito ay nauugnay sa paniniwala at ang iba sa etika; ang ilan sa kanila ay Wajib (sapilitan) at ang iba ay Mustahabb (inirerekomenda). Ipinapakita nito na ang mga lalaki at mga babae ay magkapareho sa pagkamit ng lahat ng mga katangiang ito. Ang talatang ito ay isang halimbawa ng pantay na pananaw ng Islam sa kalalakihan at kababaihan.

 

 

3480686

Related News
Name:
Email:
* Comment:
captcha