IQNA

Mga Pagpapakahulugan at mga Tagapagkahulugan ng Qur’an/7 Pagpapakahulugan sa Qur’an na Iniuugnay kay Imam Hassan Askari

7:00 - November 19, 2022
News ID: 3004802
TEHRAN (IQNA) – Mayroong lumang Tafseer (Pagpapakahulugan ng Banal na Qur’an) na iniuugnay kay Imam Hassan Askari (AS), ang ika-11 na Shia Imam.

Kabilang dito ang 379 na mga Hadith at Ta'weel (paliwanag at pagpapaliwanag) ng ilang mga talata ng Banal na Aklat. Karamihan sa mga Ta'weel ay tungkol sa mga himala ng Banal na Propeta (SKNK) at mga Shia Imam.

Ang Tafseer ay nagsimula noong ika-3 siglo ng Hijri. Nagkaroon ng iba't ibang mga pananaw kung ang Tafseer na ito ay maaaring maiugnay sa Imam (AS).

Si Imam Hassan Askari (AS) ay isinilang noong 846 sa Medina at naging bayani noong 874 sa Samarra. Siya ang ika-11 na Shia Imam at ang ama ni Imam Mahdi (nawa'y madaliin ng Diyos ang kanyang masayang pagdating), ang ipinangakong Tagapagligtas.

Ang aklat ay isinulat sa utos ng Imam Hassan Askari (AS) sa pamamagitan Abu Yaqub Yusuf ibn Muhammad ibn Ziyad at Abul Hassan Ali ibn Muhammad ibn Yasar, dalawa sa mga mag-aaral ng Imam.

Hindi kasama nito ang Tafseer ng buong Qur’an, ngunit ay nagsisimula sa pagpapakahulugan ng Surah Al-Fatihah at nagtatapos sa pagpapakahulugan ng talata 282 ng Surah Al-Baqarah.

Ang aklat ay kabilang sa mga salaysay na pagpapakahulugan ng Qur’an. Nagsisimula iyon sa pagbibigay ng mga paliwanag tungkol sa mga kabutihan ng Banal na Qur’an, Ta'weel, at mga kaugalian ng pagbigkas ng Banal na Aklat at nagpapatuloy sa mga Hadith tungkol sa mga kabutihan ng Ahl-ul-Bayt (AS).

Mayroong mga Ta'weel ng ilang mga talata ng Qur’an at karamihan sa mga iyon ay tungkol sa mga himala ng Banal na Propeta (SKNK) at mga Shia Imam

Karamihan sa 379 na mga Hadith na binanggit sa Tafseer na ito ay mahaba at detalyado at ang ilan sa mga iyon ay sumasaklaw sa ilang mga pahina.

Si Sheikh al-Saduq (namatay noong 991) ay ang unang Muslim na iskolar sino sumipi mula sa aklat na ito nang labis kahit na hindi niya pinag-uusapan ang pagiging tunay nito.

Si Ayatollah Seyfi Mazandarani, isang kontemporaryong Faqih, ay tumutukoy sa pagbanggit ni Sheikh al-Saduq ng mga Hadith mula sa Tafseer na ito at nagsabing iyon ay isa sa mga dahilan na nagpapatunay sa pagiging tunay nito, lalo na dahil si Sheikh al-Saduq ay malapit sa panahon ng Imam (AS) at ng kanyang ang ama ay isa sa mga kasama ni Imam. Ang pag-aaral ng mga akda noong ika-4 at ika-5 na mga siglo ay nagpapakita rin na ang pagtutukoy sa aklat na ito ay karaniwan sa mga iskolar ng Hadith at Fiqh noong panahong iyon.

Sa kabilang panig, naniniwala ang mananaliksik ng Hadith at iskolar sa unibersidad na si Hojat-ol-Islam Abdol Hadi Masoudi na ang dalawang mga indibidwal na nagsalaysay ng aklat mula kay Imam Hassan Askari (AS) ay hindi kilala sa kasaysayan. Sinabi rin niya na mayroong mga Hadith sa Tafseer na ito na hindi tugma sa makasaysayang mga pagtatala.

Pagkatapos ni Sheikh al-Saduq, pinangalanan ni Abu Mansour Ahmed ibn Ali Tabarsi sa kanyang aklat na Ihtijaj ang Tafseer na ito at ang pagpapalagay nito kay Imam Hassan Askari (AS) ngunit sinabi na hindi iyon ay kilala.

Sa kabila ng kahalagahan ng Tafseer na ito, ang mga pag-aaral tungkol sa gawaing ito ay nasa mga unang yugto lamang. Ang pinakakomprehensibo at malalim na pag-aaral na isinagawa tungkol nito sa mundo ng Shia, lalo na sa Iran, ay ang mga isinulat para sa mga ensiklopedya.

 

 

3480804

Related News
Name:
Email:
* Comment:
captcha