IQNA

Mga Pagpapakahulugan sa Qur’an at mga Tagapagkahulugan/8 Al-Tibbyan; Unang Shia na Pagpapakahulugan ng Buong Qur’an

12:14 - November 22, 2022
News ID: 3004814
TEHRAN (IQNA) – Ang Al-Tibbyan Fi Tafsir al-Quran ni Sheikh Tusi ay ang unang pagpapakahulugan ng Qur’an na isinulat ng isang iskolar ng Shia na kinabibilangan ng lahat ng mga Surah at mga talata ng Banal na Aklat.

Ang mga pagpapakahulugan ay gumagamit ng iba't ibang Qur’aniko at iba pang mga agham at mga larangan katulad ng Hadith, Fiqh, teolohiya, kasaysayan, Sarf at Nahw (gramatika ng Arabiko).

Si Muhammad ibn Hassan ibn Ali ibn Hassan, na kilala bilang Sheikh Tusi at Sheikh At-Taeifa, ay kabilang sa pinakakilalang mga iskolar ng Shia sa mga larangan ng Hadith at Fiqh. Lumipat siya mula sa Khorasan (ngayon sa hilagang-silangan ng Iran) patungo sa Iraq sa edad na 23 upang mag-aral ng mga agham na Islamiko at natuto mula sa matataas na mga iskolar katulad nina Sheikh Mufid at Sayyid Murtadha.

Ang Abbasid Kalip si Al-Qaim bi Amrillah ay nagbigay sa kanya ng upuan ng pagtuturo ng teolohiya sa Baghdad. Hinawakan niya ang posisyon hanggang sa bumagsak ang Baghdad sa Seljuk na mga Turko, kasama si Tughril na pumasok sa lungsod at sinunog ang aklatan nito.

Pagkatapos ay pumunta si Sheikh Tusi sa Najaf at itinuloy ang kanyang pagtuturo at mga gawaing pang-iskolar doon. Nagawa niyang mag-organisa ng mga gawaing pang-iskolar sa lungsod at lumikha ng mga sesyon sa pagtuturo doon. Ang ibang mga iskolar ay sumama sa kanya at hindi nagtagal ay naging iskolar at ideolohikal na sentro ng Shia na mga Muslim ang Najaf.

Si Sheikh Tusi ay kabilang sa mga pinuno ng makatarungan paaralan ng teolohiya ng Baghdad at sinunod at ginawang ganap ang pamamaraan ng kanyang mga guro na sina Sheikh Mufid at Sayyid Murtadha.

Sumulat siya ng mga aklat sa iba't ibang mga larangan ng panrelihiyon at nagkaroon ng pangmatagalang impluwensya sa kaisipang Shia sa mga aklat na ito at sa mga estudyanteng kanyang sinanay. Ang Ijtihad at rasyonalismo ay naging nangingibabaw sa Shia Fiqh at mga paniniwala dahil sa kanyang mga pagsisikap at tinapos ang pangingibabaw ng kasalukuyang Akhbari pagkatapos ng mga siglo. Siya ay kilala bilang na magpapanumbalik ng agham ng Usul Fiqh at ang unang iskolar sino naging sanhi ng Ijtihad na pumasok sa Fiqh.

 Paraan ng Pagpapakahulugan ni Sheikh Tusi

Gaya ng nabanggit dati, ang aklat na Al-Tibbyan Fi Tafsir al-Qur’an ay ang unang papapakahulugan ng Qur’an ng isang iskolar ng Shia na kinabibilangan ng lahat ng mga talata ng Qur’an. Ang mga pagpapakahulugan ng Shia bago si Sheikh Tusi ay binanggit lamang ang ilang mga Hadith sa pagpapakahulugan ng mga talata ng Qur’an. Si Sheikh Tusi, gayunpaman, ay nagbigay-pansin at pinag-aralan ang mga pananaw ng lahat ng naunang mga iskolar at mga tagapagkahulugan, Shia o Sunni, at mga tekstong pampanitikan ng Arabiko na itinayo noong panahon bago ang pagdating ng Islam.

Kabilang sa iba pang mga tampok ng kanyang pagpapakahulugan ay ang pag-aalok ng impormasyon tungkol sa mahihirap na mga salita, mga pagkakaiba sa pagbabasa, at Fiqh, teolohiya, at mga punto ng retorika.

Ang ilan ay naniniwala na ang pangunahing tampok ng kanyang paraan ng pagpapakahulugan ay ang kanyang Ijtihadi at makatarungan na diskarte na iba na nakabase sa Hadith na pinagtibay ng mga tagapagkahulugan na nauna sa kanya.

Tila ito ang unang pagpapakahulugan kung saan ang may-akda ay hindi lamang nagtitipon ng mga Hadith na may kaugnayan sa Tafsir, ngunit nag-ijtihad din, nagriripaso at nagsusuri. Ibig sabihin, bilang karagdagan sa pagsisipi at pagsusuri ng mga Hadith ng Walang-Kasalanan (AS) at ang mga pananaw at kaisipan ng naunang mga tagapagkahulugan, si Sheikh Tusi ay nag-aalok ng kanyang sariling mga pananaw.

Ang Al-Tibbyan ay itinuturing na isang maraming pinagmulan o komprehensibong pagpapakahulugan. Sa pamamaraang ito, ang tagapagkahulugan ay gumagamit ng mga mapagkukunan katulad ng Qur’an, Hadith, at talino sa kanyang pag-uunawa sa pagpapakauhugan.

Sa mga pagpapakauhulugan na ito, sinimulan ni Sheikh Tusi ang pagpapakahulugan ng bawat Surah sa pagtalakay sa pangalan ng kabanata, ito ay Makki o Madani, at iba pang mga tampok nito. Pagkatapos ay tinalakay niya ang mga kahulugan ng salita, mga pagkakaiba sa pagbasa, Sarf, Nahw at mga punto ng retorika at pagkatapos ay nag-aalok ng mga paliwanag at mga pagbanggit ng iba't ibang mga pananaw.

Ang kanyang mga talakayan sa Fiqhi sa aklat na ito ay kadalasang inaalok sa isang paghahambing na paraan sa pagitan ng iba't ibang mga paaralan at mga denominasyon.

 

 

3481337

Related News
Name:
Email:
* Comment:
captcha