IQNA

Mga Pagpapakahulugan at Mga Tagapagkahulugan ng Qur’an/10 Al-Bayan na mga Pagpapakahulugan ng Qur’an; Kinalabasan na Pamamaraan na Nakabatay sa Ijtihad

11:00 - December 07, 2022
News ID: 3004875
TEHRAN (IQNA) – Dahil sa malawakang pamamaraan ni Ayatollah Abolqassem Khoei sa pinagmumulan na mga pagpapakahulugan at sa kanyang malawak na paggamit ng lohikal na pangangatwiran sa Al-Bayan Fi Tafsir al-Qur’an, masasabi nating ang kanyang pamamaraan sa pagsusulat ng pagpapakahulugan ito ng Qur’an ay batay sa Ijtihad.

Ang Al-Bayan Fi Tafsir al-Qur’an ay kabilang sa kasalukuyang mga pagpapakahulugan ng Qur’an na naging pokus ng pansin sa mga iskolar na mga lupon mula noong ito ay isinulat. Pangunahin ito dahil sa kilalang tao na si Ayatollah Khoei at sa kanyang paggamit ng pamamaraang batay sa Ijtihad sa pagsulat ng pagpapakahulugan.

Ang Ijtihad ay isang salitang Fiqhi na tumutukoy sa pansariling pangangatwiran sa pamamagitan ng isang dalubhasa sa batas ng Islam, o ang masusing pagsisikap ng kakayahang kaisipan ng isang hurado sa paghahanap ng kalutasan sa isang katanungang Fiqhi.

Ang Al-Bayan Fi Tafsir al-Qur’an ay nasa Arabiko at may kasamang ilang mga talakayan tungkol sa ilang mga agham na Qur’aniko katulad ng I’jaz (Qur’aniko na himala) at Naskh (pagbabago, ang simulain ng pagbabago ng isang mas lumang bersikulo ng isang bagong talata sa Qur’an).

 

Tungkol sa May-akda

Si Seyed Abolqassem Khoei (1899-1992) ay isang Shia na pinagmulan ng pagtulad at may-akda ng 23-tomo na aklat na Mu'jam Rijal al-Hadith. Ang Mu'jam ay kabilang sa mga terminong ginamit sa mga agham ng Hadith at tumutukoy sa isang aklat kung saan ang mga Hadith ay kinokolekta batay sa mga Sahabah (kasamahan), mga lungsod at mga tribo.

Al-Bayan Quran Exegesis; Outcome of An Ijtihad-Based Approach

Sina Ayatollah Mirza Naeini at Ayatollah Mohaqeq Esfehani ay dalawa sa kanyang pangunahing mga guro sa Fiqh at Usul. Si Ayatollah Khoei, sa panahon ng kanyang pitumpung mga taon ng pagtuturo sa mga seminaryo, ay nagturo ng Kharij Fiqh, Kharij Usul at pagpapakahulugan ng Qur’an.

Sinanay niya ang maraming mga iskolar katulad nina Seyed Mohammad Baqer Sadr, Mirza Javad Tabrizi, Seyed Ali Sistani, Hossein Vahid Khorasani, Seyed Musa Sadr at Mohammad Is’haq Fayaz.

Marami sa mga akda ni Ayatollah Khoei ang nakolekta sa isang 50-na tomo a aklat na pinamagatang "Mosu'ah al-Imam al-Khoei", 42 na mga tomo nito ay alin nagtatampok ng Argumentibo na Fiqh, 6 na mga tomo ay nasa Usul Fiqh at ang ika-50 na tomo ay Al-Bayan Fi Tafsir al-Qur’an.

 

Paraan ng Tafsir

Ang katayuang iskolar ni Ayatollah Khoei at ang kanyang mga kasanayan at Ijtihad sa mga agham ng Islam ay nakatulong sa kanya na mag-alok ng bagong mga pananaw at mga kalutasan sa pagtatalakay sa iba't ibang mga isyu.

Sa Al-Bayan, gumagamit siya ng mga agham katulad ng pilolohiya, at isinasaalang-alang ang mga puntong pampanitikan, pagkatapos ay nag-aalok ng kanyang pananaw sa pagpapakahulugan o tinatalakay ang mga pananaw ng iba na umaasa sa kanyang kakayahan sa pag-aaral.

Kabilang sa mga tampok ng mga pagpapakahulugan na ito ay ang malawakang mga pananaw na pang-iskolar. Dahil sa kanyang mahusay na iskolar na karanasan, si Ayatollah Khoei sa pagpapakahulugan na ito ay nakikinabang mula sa kanyang kaalaman sa Hadith, Fiqh, teolohiya, panitikan, kasaysayan, atbp.

Pinuna niya ang mga tagapagkahulugan sino tinalakay ang mga talata ng Qur’an mula sa isang aspeto lamang, na binibigyang-diin ang pangangailangan para sa isang malawakang pamamaraan sa Qur’an.

Sinabi niya na karamihan sa mga tagapagkahulugan ay isinasaalang-alang lamang ang isang bahagi ng mga agham ng Qur’an at hindi pinansin ang iba pang mga bahagi na maaaring magpakita ng kadakilaan ng Qur’an. Halimbawa, sinabi niya, ang ilang mga tagapagkahulugan ay binibigyang-kahulugan ang Qur’an mula sa pananaw ng mga tuntuning pampanitikan at papel na ginagampanan ng mga salita sa pangungusap at ang ilan ay mula sa mga aspetong pilosopikal o mula sa pananaw ng makabagong mga agham at lahat ng mga ito ay naisip na ang Qur’an ay ipinahayag na may parehong pananaw na mayroon sila.

Ang isang sulyap sa pampanitikan, teolohiko, pagpapakahulugan at panlipunang mga talakayan sa Al-Bayan ay nagpapakita na si Ayatollah Khoei ay may kasanayang nagbigay-kahulugan sa mga talata at tinalakay ang kanilang nilalaman mula sa iba't ibang mga aspeto. Sa ganitong paraan, sinubukan niyang iwasan ang pagiging isang panig at mag-alok ng malawakang pagpapakahulugan ng mga talata.

Sa Al-Bayan, sinubukan niyang una sa lahat ay mag-alok ng kanyang sariling pagpapakahulugan ng mga talata at pagkatapos ay mag-alok ng pagpuna sa mga pagpapakahulugan ng iba.

Ang kanyang mga mapagkukunan sa pagpapakahulugan ay ang Qur’an, mga Hadith mula sa Ahl-ul-Bayt (AS), mga pagsusuri na nakabatay sa talino at mga puntong pampanitikan. Dahil sa komprehensibong pamamaraan ng may-akda sa mga mapagkukunan ng pagpapakahulugan at ang kanyang malawak na paggamit ng lohikal na pangangatwiran sa Al-Bayan Fi Tafsir al-Qur’an, masasabi nating ang kanyang pamamaraan sa pagsulat ng pagpapakahulugang ito ng Qur’an ay batay sa Ijtihad.

 

 

3481550

Related News
Name:
Email:
* Comment:
captcha