IQNA

Amirul Muminin Imam Ali (AS) yana cewa:

"Duwatsu suna gushewa, amma kai ka tabbata kada ka gushe... ka san cewa taimako daga Allah ne mai girma da daukaka."

Nahjul-balagha: Huduba ta 11

Duwatsu suna gushewa, amma kai ka tabbata kada ka gushe...