IQNA

16:04 - November 29, 2015
Berita ID: 3458350
KUWAIT (IQNA) - Radio internet tafsir Al-Quran Syaikh Abdur Rahman al-Sa’di berbahasa Rusia diluncurkan dengan kerjasama komite dakwah internet himpunan amal al-Najat Kuwait.

Menurut laporan IQNA, seperti dikuti dari situs Al-Tafsir, Dr Abdullah al-Ajeel, ketua komite dakwah internet yang berafiliasi dengan himpunan amal al-Najat Kuwait mengatakan, radio internet tafsir Al-Quran Syaikh Abdur Rahman al-Sa’di diluncurkan dalam bahasa Rusia.
“Situs ini diluncurkan dalam rangka agenda peluncuran radio-radio Al-Quran secara gratis dan dalam 37 bahasa dan dapat diakses lewat alamat tersebut,” tambahnya.
Komite dakwah internet himpunan amal al-Najat mengumumkan, komite ini dalam rangka menggunakan sarana dan teknologi-teknologi modern untuk menyampaikan pesan agama suci Islam kepada masyarakat dunia dan publikasi ajaran-ajaran Al-Quran dan sunnah Nabawi di kalangan masyarakat dunia dengan pelbagai kebudayaan.
Baru-baru ini peluncuran radio internet sangat marak dan sangat disambut oleh para pengguna internet di dunia.

Lebih Mengenal Allamah Abdur Rahman al-Sa’di
Syaikh Abu Abdillah Abdur Rahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir bin Hamd Al Saud, dari kabilah Bani Tamim. Dia meninggal pada tanggal 10 (atau 12) 1307 H, di kota Unaizah, provinsi Qasim, Arab Saudi.
Dia telah menghafal Al-Quran saat umur 10 tahun. Terlihat banyak keinginan untuk mempelajari ilmu syariat dalam dirinya.
Dia telah banyak menulis buku, diantaranya adalah Al-Adillah wa al-Qawāti’ wa al-Barahīn fi Ibthal Ushūl al-Mulhidīn, Bahjat Qulūb al-Abrār wa Qurrat ‘Uyūn ak-Akhyār fi Syarh Jawāmi’ al-Akhyār, Al-Ta’līq wa Kasyf al-Niqab ala Nidzam Qawāid al-A’rab, Taisir al-Latif al-Mannan fi Khulasah Tafsir al-Quran, Al-Durrat al-Bahiyyah Syarh al-Qasidah al-Tāiyyah fi Hal al-Musykilah al-Qadariyyah, Al-Dalail al-Quraniyyah fi anna al-Ulūm al-Nāfiah al-Ashriyyah Dakhilatun fi al-Din al-Islāmi wa Al-Qawaid al-Hassan li Tafsir Al-Quran.
Syaikh Abdur Rahman Sa’di setelah beberapa waktu berkhidmat untuk pelbagai ilmu, khususnya ilmu tafsir Al-Quran, akhirnya meninggal pada tahun 1376 (1371 H) di tempat kelahirannya Unaizah.

3457568

Kunci-kunci: Quran
Nama:
Email:
* Komentar Anda:
\