IQNA

Pengenalan Tafsir dan Ulama Ahli Tafsir / 10

Tafsir Al-Bayan; Hasil mengaplikasikan metode ijtihad

7:17 - December 07, 2022
Berita ID: 3101916
TEHRAN (IQNA) - Memandangkan pendekatan menyeluruh Ayatullah Khui (ra) terhadap sumber-sumber tafsiran dan penggunaan hujah-hujah rasional yang meluas dalam tafsiran ini, kaedah tafsiran "Al-Bayan" perlu diperkenalkan sebagai kaedah ijtihad.

Laporan IQNA; Kitab Tafsir «البیان فی تفسیر القرآن» "Al-Bayan fi Tafsiril-Quran" oleh Ayatullah Khui adalah salah satu tafsiran zaman kontemporari yang mendapat perhatian dalam kalangan ilmiah sejak zaman penulisannya.

Perhatian ini sebahagian besarnya disebabkan oleh keperibadian saintifik cemerlang Ayatullah Khui dan penggunaan kaedah ijtihad dalam tafsiran Al-Quran.

Ijtihad adalah darjat keilmuan yang paling tinggi dan kebolehan untuk mendapatkan ketetapan fatwa hukum Syariah. Ulasan ini, yang ditulis dalam bahasa Arab, merangkumi beberapa topik sains Al-Quran, termasuk mukjizat, penyelewengan dan penyalinan - تَحریف و نَسْخ.

Mengenai Pengarang
Syed Abulqasim Musawi Khui (1899-1992) adalah salah satu sumber taklid muslimin (ulama Marjaiah) dan pengarang koleksi 23 jilid - معجم رجال الحدیث (Mu'jam Rijaalul-Hadith). "Mu'jam" adalah salah satu istilah ilmu hadith dan sebagai nama kitab yang mana hadith-hadith dihimpunkan berdasarkan nama sahabat, kota dan kabilah.

Ayatullah Mirzai Naini ( میرزای نائینی) dan Ayatullah Muhaqiq Isfahani (محقق اصفهانی) adalah dua daripada guru Khui yang paling terkemuka dalam perundangan (فِقَه) dan prinsip perundangan (اُصولُ الفِقه).

Sepanjang 70 tahun mengajar, Khui telah mengajar satu kursus penuh - Bahtsul Kharij bidang "Fiqh" dan enam kursus "Usul Fiqh" dan juga mengajar kursus tempoh pendek tafsiran Al-Quran.

Ulama hasil pembelajarannya seperti; Muhammad Ishaq Fayaz, Syed Muhammad Baqer Sadr, Mirzajawad Tabrizi, Syed Ali Sistani, Hussein Wahid Khurasani, Syed Musa Shabiri Zanjani, Syed Musa Sadr dan Syed Abdul Karim Musawi Ardebili adalah kumpulan murid Allahyarham Ayatullah Khui.

Banyak karya Khui telah dikumpulkan dalam buku lima puluh jilid bertajuk "Ensiklopedia Imam Al-Khui", 42 daripadanya mengandungi kursus fiqh hujah yang lengkap, dan jilid 43 hingga 48 mengandungi kursus fiqh komprehensif. Jilid ke-49 koleksi ini mengandungi beberapa risalah dan jilid ke-50 mengandungi kitab tafsir "Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran".

Kaedah tafsiran Al-Bayan
Kedudukan saintifik Ayatullah Khui dan kemahiran ijtihadnya dalam ilmu-ilmu Islam menyebabkan beliau meneliti dan mengusulkan isu-isu dalam setiap ilmu tersebut dengan pendekatan penaakulan dan sering mencapai inovasi serta mengemukakan pandangan dan penyelesaian baharu.

Tafsiran "Al-Bayan" juga mempunyai kandungan sedemikian. Dalam topik-topik yang berkaitan dengan tafsiran ayat seperti: terminologi, nilai sastera, mengemukakan pandangan tafsiran ayat atau meneliti sudut tafsiran, bergantung kepada keupayaan saintifiknya, beliau mengkritik sudut pandangan dan mengemukakan alasan dan hujah baru.

Antara ciri tafsiran ini ialah kesyumulan saintifik. Ayatullah Khui menulis tafsir "Al-Bayan" dengan sokongan saintifik yang hebat. Atas sebab ini, di samping inovasi dan ijtihad, kesyumulan pengarang dan penggunaan ilmu tafsir, hadis, teologi, fikah, prinsip, hukum, sastera dan sejarah terserlah dalam tafsiran Al-Quran ini.

Ayatullah Khui mengkritik ahli tafsir yang telah meneliti Al-Quran dari satu aspek sahaja, dan membangkitkan keperluan pendekatan holistik terhadap Al-Quran. Beliau percaya: Kebanyakan ahli tafsir hanya membicarakan sebahagian daripada tajuk-tajuk dan ilmu-ilmu Al-Quran dan telah mengabaikan bahagian lain yang boleh menunjukkan kehebatan dan hakikat Al-Quran. Sebagai contoh, sebahagian ahli tafsir telah menafsirkan Al-Quran hanya dari segi peraturan kesusasteraan dan dari bidang kosa kata dan bahasa Arab (peranan perkataan dalam kalimat) dan sebahagian yang lain telah meneliti Al-Quran dari sudut falsafah dan golongan ke tiga menafsirkan Al-Quran berdasar Ilmu-ilmu baru, dan pada masa yang sama, semua ahli tafsir ini berpendapat bahawa Al-Quran diturunkan dengan penglihatan yang sama seperti yang mereka lihat.

Tinjauan ringkas kepada isu-isu sastera, teologi, tafsir dan sosial tafsiran "Al-Bayan" menunjukkan bagaimana Ayatullah Khui menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan kemahiran dan ketepatan yang tinggi serta menganalisis dan meneliti setiap ayat dari aspek yang berbeza. Dengan cara ini, penulis "Al-Bayan" yang dihormati telah cuba mengelakkan monotoni dan menjelaskan maksud ayat yang komprehensif itu sebanyak mungkin.

Ayatullah Khui dalam tafsiran "Al-Bayan" pertamanya telah cuba melakukan tafsiran sendiri terhadap ayat-ayat tersebut dan kedua mengkaji dan mengkritisi sudut-sudut tafsir lain dengan merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Sumber lain yang digunakan dalam ulasan beliau selepas Al-Quran adalah: Hadis-hadis Ahlul-Bayt (as), kajian intelektual dan perkara-perkara sastera. Memandangkan pendekatan menyeluruh Ayatullah Khui terhadap sumber-sumber tafsiran dan penggunaan hujah-hujah rasional yang meluas dalam tafsiran ini, kaedah tafsiran "Al-Bayan" perlu diperkenalkan sebagai kaedah ijtihad.

Nama:
Email:
* komen:
captcha