IQNA

Pengenalan Tafsir dan Ulama Ahli Tafsir / 16

Tafsir rahsia lisan dan rohani Al-Quran

5:08 - February 07, 2023
Berita ID: 3102188
TEHRAN (IQNA) - Tafsir "Gharaib Al-Quran wa Raghaib Al-Furqan" «غرائب القرآن و رغائب الفرقان» selain kesyumulan dalam mengungkapkan rahsia lisan dan rohani Al-Quran, telah mengkategorikan kandungannya sedemikian rupa sehingga dipermudahkan akses kepadanya oleh pembaca am.

Laporan IQNA; Tafsir "Gharaib Al-Quran wa Raghaib Al-Furqan" «غرائب القرآن و رغائب الفرقان» yang dikarang oleh Nizamuddin Hasan bin Muhammad Neisyaburi ( نظام‌الدین حسن بن محمد نیشابوری) adalah ulasan rasional dengan pendekatan instruksional, yang ditulis mengikut ajaran lisan dan rohani Al-Quran, dan ia boleh dianggap sebagai salah satu tafsiran Al-Quran yang terbaik yang telah dapat mewujudkan hubungan yang bermakna antara lisan dan rohani, rahsia luaran dan dalaman Al-Quran.

Siapa Neisyaburi?
Nizam al-Din Hasan bin Muhammad bin Husein Khurasani Neisyaburi (نظام الدین حسن بن محمد بن حسین خراسانی نیشابوری) - meninggal dunia selepas 728H/1328M, dikenali sebagai Nizam Araj ( نظام اعرج), adalah salah seorang penghafal Al-Quran dunia Islam yang terkenal. Keluarga dan sukunya tinggal di Qom, tetapi beliau dilahirkan di Neisyabur dan dibesarkan di sana.

Keanggunan, kesopanan, penyelidikan, kemahiran dan ketepatannya telah terkenal di kalangan saintis terkemudian. Beliau adalah seorang pakar dalam sains intelektual dan berkebolehan dalam bahasa Arab dan teknik sastera.

Beliau telah meninggalkan banyak karya, yang paling utama ialah kitab «غرائب القرآن و رغائب الفرقان» "Gharaib Al-Quran wa Raghaib Al-Furqan". Antara karya beliau yang lain, kita boleh menyebut "Awqaf Al-Quran" «اوقاف القرآن» dan "Lubbut-Taawil" «لب التاویل» dalam tafsiran Al-Quran.

Ciri-ciri tafsir "Gharaib Al-Quran wa Raghaib Al-Furqan"
Neisyaburi mengadaptasi (اقتباس) ulasan ini secara ringkas daripada ulasan Fakhru Razi ( تفسیر فخر رازی), dan Kashaf Zamakhsyari (کشاف زمخشری) adalah sumber pentingnya yang lain. Neisyaburi tidak hanya memetik kata-kata Fakhru Razi dan Zamakhshari dan menambah kajian dan perkara terperinci yang datang dari pemahamannya sendiri, riwayat dan hadis Nabi (SAW) dan ahli tafsir Sahabi dan Tabiin juga mempunyai tempat yang istimewa dalam tafsiran ini.

Neisyaburi tidak hanya memetik kata-kata Razi dan Zamakhshari dalam adaptasi sumber-sumber yang disebutkan bahkan menambah banyak perkara kepada sumber-sumber ini dan sekiranya beliau penolakan pendapat mereka, beliau menunjukkan isu ini dan jika terdapat kecacatan dalam kata-kata mereka, beliau menyelesaikannya dan dalam perbezaan antara pendapat Zamakhshari dan Razi, beliau menyatakan pendapatnya tentang ketepatan salah satu daripadanya.

Di akhir ulasan, beliau menulis: "Salah satu motivasi saya untuk menulis ulasan adalah untuk menjadi teman dalam kehidupan dunia dan teman di akhirat. Motivasi lain adalah untuk mengumpul dan merekod perbincangan tafsir yang berguna yang berkesan dalam mengungkapkan aspek mukjizat Al-Quran dan menyelesaikan masalah kata-katanya yang berselerak dengan mengumpulkan dan merekodkan untuk memberi faedah dari asas perbincangan sastera seperti bahasa, perkataan, makna ungkapan dan pelbagai aspeknya, apabila penggunaannya dalam Al-Quran dikenal pasti. Itulah sebabnya saya telah memasuki perbincangan sedemikian"

Dalam alasan memilih ulasan Fakhru Razi, Neisyaburi menulis: "Oleh kerana terdapat kandungan dan perbincangan yang berguna di dalamnya, dan sebaliknya, kandungannya yang berlebihan dan sia-sia yang menyukarkan pembaca untuk menggunakannya dengan betul, dibuat secara ringkas dan dengan cara yang ekspresif, saya akan memudahkan penggunaannya bagi para pencari kandungan Al-Quran, supaya tidak ada gangguan pada kandungannya."

Gaya ulasan tafsir Neisyaburi
Neisyaburi ada cara tersendiri untuk memberi ulasan; pada permulaan surah, beliau terlebih dahulu memberikan maklumat umum seperti nama surah, Mekah, Madani, bilangan ayat dan lafaz, bilangan perkataan dan huruf yang berkaitan dengannya, selepas itu menyebut ayat-ayat Al-Quran, beliau memberikan bacaan yang berbeza dengan mengkhususkan pengarangnya, dan dalam bantahan perbezaan bacaan, beliau hanya membatasi dirinya kepada bacaan sepuluh orang pemimpin ilmu tilawah yang terkenal (القراءات العشر).

Salah satu ciri tafsir ini, sebagai tambahan kepada kelengkapannya, ialah pengkategorian bahan, yang memudahkan untuk mengaksesnya. Beliau telah mengkategorikan kandungan kepada beberapa jenis. Di bahagian ulasan, beliau membahagikan bahan kepada beberapa perbincangan dan setiap perbincangan kepada beberapa isu. Dalam pada itu, mengasingkan petikan antara satu sama lain dan mengasingkan kandungan ayat yang memainkan peranan penting dalam akses mudah kepada kandungan.

Pengarang kitab "Rawdhat ul-Janat" «روضات الجنات» menulis tentang kepentingan dan kedudukan tafsir "Gharaib Al-Quran Neisyaburi ini, dengan berkata: "Ulasan Neisyaburi adalah salah satu tafsiran terbaik dari firman Tuhan Yang Maha Esa, yang telah dapat mengumpulkan titik-titik lisan dan rohani serta manfaat luaran dan dalaman dari Al-Quran".

Nama:
Email:
* komen:
captcha