IQNA

Ang Sabi ng Qur'an/3
6:12 - May 25, 2022
News ID: 3004116
TEHRAN (IQNA) – Ang tao ay nahaharap sa iba't ibang mga kahirapan at mga pagdurusa sa buhay na nangangailangan ng pagtitiis upang malampasan.

Sinabi ng Diyos sa Qur’an, “At katiyakang susubukin Namin kayo ng kaunting takot at gutom at pagkawala ng ari-arian at mga buhay at mga bunga; at magbigay ng magandang balita sa mga matiyaga, Sino kapag dumating sa kanila ang isang kasawian, ay nagsabi: Tunay na kami ay kay Allah at sa Kanya kami ay tiyak na magbabalik." (Surah Al-Baqarah, mga talata 155-156)

Ang mga talatang ito ay kilala bilang mga talata ng Istirja (pagbabalik sa Allah) at sila ay nagtuturo sa atin ng napakahalagang aral: Na huwag tayong magdalamhati sa pagkawala ng mga makamundong bagay dahil lahat ng mayroon tayo at maging tayo mismo, ay sa Diyos. Isang araw ay biniyayaan Niya tayo ng isang bagay at nakikita sa isa pang araw na angkop na alisin ito at sa parehong pagkakataon, ang ginagawa Niya ay para sa ating sariling ikabubuti.

Ang katotohanan na tayong lahat ay bumalik sa Panginoon pagkatapos ng kamatayan ay nagpapaalala sa atin ng katotohanan na ang mundong ito at ang ating presensya dito ay hindi nananatili magpakailanman, at na anuman ang ibinigay sa atin o inalis sa atin ay isang paraan lamang para tayo ay sumulong sa landas tungo sa pagiging perpekto.

Ang pag-alam nito at pagbibigay-pansin dito ay nakakatulong nang malaki upang mapahusay ang ating pagtitiis.

Ayon kay Allameh Tabatabaei sa Pagpapakahulugan ng Al-Mizan ng Banal na Qur’an, kapag napagtanto ng tao na ang Panginoon ang may-ari ng lahat ng bagay, hindi siya kailanman mananaghoy sa mga paghihirap, mga suliranin at mga pagkalugi dahil hindi niya itinuturing ang kanyang sarili na may anumang bagay upang maging masaya o malungkot para sa pagkakaroon o pagkawala sa kanila.

Isinulat ni Hojat-ol-Islam Qara'ati sa Pagpapakahulugan ng Noor Qur’an: Ang magtitiis na tao ay hindi tutungo sa sinuman maliban sa Panginoon kapag sila ay nahaharap sa mga problema dahil sa kanilang pananaw, ang buong mundo ay isang silid-aralan at isang pook para sa pagsusubok kung saan dapat tayong matuto at lumaki. Ang mundong ito ay hindi isang lugar upang manirahan at ang mga paghihirap nito ay hindi nangangahulugan na ang Panginoon ay hindi mabait sa atin. Nandito sila para tulungan tayong kumilos nang mas mabilis at matuto pa. Kaya't ang mapait na mga pangyayari at mga pagkatalo ay nakikita rin na matamis dahil tinutulungan nito ang ating mga talento at kakayahan na umunlad at tinutulungan din tayong makinabang mula sa banal na mga gantimpala.

Gayundin, sa panahon ng kahirapan na alalahanin ang Diyos at ang katotohanang lahat tayo ay sa Kanya at babalik sa Kanya ay maraming mga pagpapala at magagandang resulta. Nagbibigay iyon sa amin ng aliw at tinutulungan kaming mas mahusay na mapamahalaan ang mga paghihirap.

Siyempre hindi ito nangangahulugan na hindi tayo dapat gumawa ng mga pagsisikap na harapin ang mga problema ngunit ang mahalaga ay ang pagbabago ng pagtingin natin sa mga problema. Kapag nahaharap sa mga paghihirap, ang isa ay maaaring magpakita ng pagkainip, ang isa ay maaaring manatiling matiyaga, at ang isa pa ay maaaring parehong matiyaga at nagpapasalamat. Ang bawat isa sa mga pamamaraang ito ay nagpapakita kung gaano tayo kaunawaan sa dahilan kung bakit may mga kahirapan at mga problema sa buhay.

 

3479030

Name:
Email:
* Comment:
* captcha: