IQNA

Mga Surah ng Qur’an/23 Surah Al-Mu'minun: Ano ang Tunay na mga Mananampalataya?

7:26 - August 03, 2022
News ID: 3004386
TEHRAN (IQNA) – Ang Surah Al-Mu’minun ay isang Makki na kabanata ng Qur’an na naglalarawan sa mga katangian ng mga tunay na mananampalataya.

Ang ika-23 Surah ng Qur’an ay mayroong 118 mga talata at nasa ika-18 Juz ng Banal na Aklat. Ito ang ika-74 na Surah na ipinahayag sa Banal na Propeta (Sumasakanya Nawa ang Kapayapaan).

Ang pangalan nito ay Al-Mu'minun (ang tapat, ang mga mananampalataya) dahil ito ay tumutukoy sa kaligtasan ng mga mananampalataya sa unang talata nito (Maunlad ang mga mananampalataya), at pagkatapos ay naglalarawan ng 15 sa kanilang mga katangian.

Ang pagbibigay babala sa mga mananampalataya sa pag-iwas sa walang kabuluhang pag-uusap, paghikayat sa kanila na gumawa ng kawanggawa at kabutihan, pagtukoy sa mga kuwento ni Propeta Nuh (AS) at Propeta Moses (AS), ang paglikha ng tao at ang Araw ng Muling Pagkabuhay ay kabilang sa iba pang mga paksa ng Surah.

Sa kanyang Al-Mizan Exegesis ng Qur’an, sinabi ni Allameh Tabatabaei ang pananampalataya sa Panginoon at ang Araw ng Muling Pagkabuhay, na naglalarawan ng mga katangian ng mga mananampalataya at ang mga magandang-asal na mga bisyo ng mga hindi naniniwala, mabuting balita at mga babala na ibinigay sa mga tapat at hindi naniniwala, at mga parusang ibinigay sa ang mga tao ng nakaraan ay kabilang sa mga pangunahing paksa ng Surah.

Ang mga nilalaman ng Surah Al-Mu'minun ay maaaring nahahati sa pitong mga kategorya:

Ang unang bahagi na nagsisimula sa unang mga talata ay nagpapaliwanag ng mga katangiang tumutulong sa mga mananampalataya na magtagumpay, mga katangiang sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay.

Sa ikalawang bahagi, binanggit ang iba't ibang mga tanda ng Panginoon at mga halimbawa ng kamangha-manghang mundo ng paglikha sa lupa at sa langit gayundin ang paglikha ng sangkatauhan, mga hayop at mga halaman.

Ang ikatlong bahagi ay nagsasalaysay ng mga kuwento ng maraming dakilang propeta tulad ni Nuh (AS), Hud (AS), Moses (AS), at Jesus (AS), na tumutukoy sa ilang pangyayari sa kanilang buhay.

Sa ikaapat na bahagi, ang mga mapang-api at gumagawa ng hindi makatarungan ay binigyan ng babala na may lohikal na mga dahilan at kung minsan ay may matinding babala na baguhin ang kanilang landas upang sila ay makabalik sa Panginoon.

Ang ikalimang bahagi ay nag-aalok ng maikling talakayan tungkol sa Araw ng Muling Pagkabuhay at sa ikaanim na bahagi, ang Surah ay nagsasalita tungkol sa pangingibabaw ng Panginoon sa mundo at kung paano ang Kanyang utos ay namamahala sa buong sansinukob.

At sa ikapitong bahagi, muling binanggit nito ang tungkol sa Araw ng Muling Pagkabuhay, paghukom at pagtatasa ng mga gawa, at gantimpala para sa mga matuwid at kaparusahan para sa mga gumagawa ng hindi makatarungan.

Ang Surah ay nagtatapos sa pagpapakilala ng layunin ng paglikha. Sa pangkalahatan, ang Surah ay nag-aalok ng isang serye ng mga aralin sa mga paniniwala at praktikal na mga paksa at nagpapakita ng landas ng mga mananampalataya mula sa simula hanggang sa wakas.

 

3479938

Related News
Name:
Email:
* Comment:
captcha