IQNA

Mga Surah ng Qur’an/25 Mga Kababalaghan ng Dagat sa Surah Al-Furqan

18:16 - August 14, 2022
News ID: 3004423
TEHRAN (IQNA) – May isang lugar malapit sa Denmark kung saan ang dalawang dagat ay lumikha ng magandang tanawin. Ang isa ay naglalaman ng tubig-alat at ang isa naman ay tubig-tabang. Sa kanilang magkaibang mga katangian, hindi naghahalo ang dalawang dagat na para bang may harang sa pagitan nila.

Ang kamangha-manghang kababalaghan na ito ay nabanggit sa Surah Al-Furqan.

Ang Surah Al-Furqn ay ang ika-25 na kabanata ng Banal na Qur’an. Ito ay Makki, may 77 na mga talata at nasa ika-18 at ika-19 na Juze ng Banal na Aklat. Ito ang ika-42 na Surah na ipinahayag sa Banal na Propeta (Sumasakanya Nawa ang Kapayapaan).

Ang ibig sabihin ng Furqan ay kung ano ang naghihiwalay at nagpapakilala sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan. Isa rin ito sa mga pangalan ng Qur’an.

Kasama sa Surah Al-Furqan ang mga talakayan tungkol sa Tawheed (monotheism), ang Araw ng Muling Pagkabuhay, pagkapropeta, at pakikipaglaban sa idolatriya. Sa huling mga talata, ipinaliwanag nito ang mga katangian ng matatag na mananampalataya.

Ang Surah ay maaaring nahahati sa tatlong bahagi ayon sa mga paksa:

Sa unang bahagi ay pinupuna nito ang lohika ng mga Mushrikeen (polytheists), tumugon sa mga dahilan na kanilang ginagawa upang hindi tanggapin ang katotohanan, at binabalaan sila tungkol sa banal na kaparusahan. Bilang aral, isinalaysay din nito ang mga bahagi ng mga kuwento ng mga taong nabuhay noon at nahaharap sa matinding parusa dahil sa pagsalungat sa mga sugo ng Panginoon.

Sa ikalawang bahagi, ipinakita ang patunay para sa Tawheed at binanggit ang ilang mga palatandaan ng Panginoon sa mundo, mula sa liwanag ng araw hanggang sa dilim ng gabi, pag-ihip ng hangin, ulan, muling pagkabuhay ng lupa pagkatapos ng ulan, paglikha ng langit at lupa sa anim na araw at paglikha ng araw at buwan at kung paano sila gumagalaw sa kanilang sariling orbita.

Kabilang sa mga pangkat binanggit sa Surah bilang mga kababalaghan ng paglikha ay ang isa sa talata 53: “Siya ang nagdugtong sa dalawang dagat; ang isa ay masarap at matamis, ang isa naman ay mapait na maalat at naglagay ng hadlang sa pagitan nila bilang isang magkahati."

Ang talata 19 ng Surah Ar-Rahman at talata 61 ng Surah An-Naml ay nagsasalita din tungkol sa dalawang dagat. Sa mga tampok na binanggit sa Qur’an tungkol sa dalawang dagat, masasabing ito ay tumutukoy sa isang lugar na kung saan nagtatagpo ang Baltic Sea at North Sea malapit sa Skagerrak.

Ang ikatlong bahagi ng Surah Al-Furqan ay nagpapaliwanag sa mga katangian ng mga matatag na mananampalataya at tunay na mga lingkod ng Panginoon na taliwas sa mga hindi naniniwala na laging naghahanap ng mga dahilan. Ang ilan sa mga katangian ng mga mananampalataya na binanggit sa Surah ay kinabibilangan ng mabubuting paniniwala, mabubuting gawa, paglaban sa makamundong pagnanasa, pagkakaroon ng pangako at pananagutan sa lipunan at pagkakaroon ng kamalayan.

 

 

3480065

Related News
Name:
Email:
* Comment:
captcha