IQNA

Ang Sinabi ng Qur’an/30 Halal na mga Pagkain sa Qur’an

13:21 - October 05, 2022
News ID: 3004627
TEHRAN (IQNA) – Ang bawat relihiyon ay may tiyak na pamantayan sa kung anong uri ng pagkain ang maaaring kainin ng mga tagasunod nito at kung ano ang dapat nilang iwasan ng iba.

Gumagawa sila ng mga limitasyon sa mga pagkaing maaaring kainin dahil sa mga pagsasaalang-alang sa kalusugan o para sa iba pang mga kadahilanan.

Tinukoy ng mga talata ng Qur’an kung anong mga pagkain ang Halal (Ang mga Muslim ay pinapayagang kumain) o ang Haram (Ang mga Muslim ay hindi pinapayagang kumain). Siyempre, walang mga walang basehang paghihigpit.

Ang sinasabi ng Qur’an tungkol sa Haram at Halal ay may napakakagiliw-giliw na mga aspeto. Halimbawa, ginawa ng Diyos ang ilang mga pagkain na Haram ngunit ang mismong mga pagkaing iyon ay maaaring kainin sa ilalim ng ilang mga pangyayari.

Alinsunod sa Nemouneh Qur’an na Pagpapakahulugan, may mga alituntunin para sa mga eksepsiyon na ito: Una, maaari lamang itong kainin sa mga kalagayang pang-emerhensiya at hindi para sa kagalakan at pangalawa, hindi ito dapat lumampas sa pangangailangan.

Ang mga talata 173 ng Surah Al-Baqarah ay nagsabi: “Ipinagbawal Niya sa inyo ang patay, dugo, at laman ng baboy, gayundin ang itinatawag sa iba maliban kay Allah. Ngunit sinuman ang pinilit (kumain) ng anuman sa mga ito, na hindi nagnanais na magkasala o lumabag, ay hindi nagkakaroon ng kasalanan. Si Allah ay Mapagpatawad at ang Pinakamaawain."

Maaaring isipin na ang pangunahing layunin ng talata ay ipagbawal ang pagkonsumo ng ilang mga pagkain ngunit ito ay magiging kagiliw-giliw na malaman na sa oras ng paghahayag, ang talatang ito ay itinuturing na Halal na kumain ng marami sa mga pagkain na ipinagbabawal noong panahong iyon ng Jahilliya (panahon bago si Muhammad (SKNK) ay hinirang na Propeta ng Diyos).

Ang isa pang punto ay ang Alituntunin ng Iztirar (kinakailangan, emerhensiya) ay hindi tungkol sa mga pagkain lamang. Kapag may Iztirar, maaaring maapektuhan ang anumang tuntunin. Halimbawa, kapag ang isang tao ay may sakit, maaari siyang magdasal habang natutulog, kung iuutos ito ng manggagamot.

Ang ipinagbabawal ng Panginoon ay hindi lamang para sa mga isyu sa kalusugan at medikal na kung minsan ay nauugnay sa mga isyu sa ideolohikal, pang-edukasyon at intelektwal. Halimbawa, ang pagkain ng karne ng mga hayop na kinakatay nang hindi binabanggit ang pangalan ng Diyos ay ipinagbabawal upang itakwil ang Shirk (politiyesmo).

Sa kanyang Pagpapakahulugan ng Qur’an na Noor, itinampok ni Hojat-ol-Islam Mohsen Qaraati ang mga sumusunod na mga mensahe sa talatang ito:

1- Ang Islam ay nagbibigay ng malaking diin sa isyu ng pagkain at nutrisyon at nagbabala tungkol sa mga nakakapinsala at Haram (pinagbabawal) na pagkain.

2- Ang Diyos lamang ang maaaring ipagbawal o payagan ang mga bagay hindi ang iba.

3- Ang pagbabanggit sa pangalan ng Diyos kapag ang pagpatay ng mga hayop ay kinakailangan upang wala tayong gawin na labas sa larangan ng monoteismo at tayo ay makalaban sa mga pagpapakita ng Shirk at idolatriya.

4- Binabago lamang ang alituntunin sa kalagayan na pang-emerhensiya kung ito ay ipinataw sa amin.

5- Ang Islam ay isang komprehensibong relihiyon na walang mga patay na dulo at may mga kalutasan para sa bawat sitwasyon. Ang anumang obligasyon ay maaaring alisin sa mga sitwasyong pang-emerhensiya.

6- Dapat isaalang-alang ng mga mambabatas ang posibilidad ng mga espesyal na kondisyon kapag nagpapasa ng mga batas.

7- Hindi dapat samantalahin ng isang tao ang mga tuntunin tungkol sa mga sitwasyong pang-emerhensiya: "nang walang hangarin ng paglabag o paulit-ulit na paglabag".

 

 

3480720

Related News
Name:
Email:
* Comment:
captcha