IQNA

Mga Surah ng Qur’an/43 Itinuturo ng Surah Az-Zukhruf ang Isang Lugar Kung Saan Nakarehistro ang Lahat ng mga Kaganapan

12:38 - November 30, 2022
News ID: 3004846
TEHRAN (IQNA) – Alam ng Diyos ang lahat ng mga kaganapan at mga pangyayari at kasabay nito ay binigyan ang sangkatauhan ng kalayaang tukuyin ang kanyang kapalaran.

Ayon sa Surah Az-Zukhruf ng Banal na Qur’an, mayroong isang lugar kung saan ang lahat ng mga kaganapan na nangyari sa nakaraan at mangyayari sa hinaharap ay nakarehistro.

Ang ika-43 na kabanata ng Qur’an ay Surah Az-Zukhruf. Iyon ay may 89 na talata at nasa ika-25 Juz. Iyon ay Makki at ang ika-63 na Surah na ipinahayag sa Banal na Propeta (SKNK).

Ang pangalan ng Surah ay nagmula sa salitang Zukhruf, ibig sabihin ay mga pagdedekorasyon at mga palamuti, na binanggit sa talata 35. Iyon ay tumutukoy sa walang kabuluhan at kawalang-halaga ng mundo at makamundong mga gawain.

Ang Surah ay nagsasalita tungkol sa kahalagahan ng Qur’an, ang pagiging propeta ni Propeta Muhammad (SKNK), ilang mga dahilan para sa Tawheed (monotheism) at ang pangangailangang harapin ang Shirk (pagsamba ng diyus-diyusan).

Tinutukoy din nito ang mga kuwento ng ilang mga sugo ng Diyos at ng kanilang mga tao. Ainsunod sa mga pagpapakahulugan ng Qur’an, ang pangunahing tema ng Surah na ito ay nagbibigay ng babala sa mga tao.

Sa simula ng kabanata, binibigyang-diin ang kahalagahan ng Banal na Qur’an at ang pagkapropeta ng huling sugo ng Diyos.

Pagkatapos ay pinag-uusapan nito ang tungkol sa mga dahilan na nagpapatunay sa Tawheed at nagsasaad ng mga pagpapala ng Diyos.

Binibigyang-diin din ng Surah ang paghaharap sa Shirk at pag-iwas sa mga pamahiin at bulag na panggagaya, na binibigyang-diin kung paano kumilos ang mga propeta katulad nina Ibrahim (AS), Moses (AS) at Jesus (AS) sa bagay na ito.

Pagkatapos ay ang isyu ng muling pagkabuhay at kung paano ginagantimpalaan ang mga mananampalataya at anong kakila-kilabot na kapalaran ang naghihintay sa mga hindi-naniniwala.

Tumutukoy din iyon sa mga hindi katanggap-tanggap na mga kahalagahan na nangingibabaw sa buhay ng mga hindi-naniniwala, na humahantong sa kanila na gumawa ng mga maling kalkulasyon sa mahahalagang isyu sa buhay.

Isa sa mga isyu na binanggit sa Surah Az-Zukhruf ay isang lugar na tinutukoy bilang Umm al-Kitab at Luh Mahfuz. Ang Umm al-Kitab ay binanggit din sa mga Surah Al-Imran at Ar-Ra’ad. Alinsunod sa ilang mga Hadith, ang Umm al-Kitab ay tumutukoy sa buong Qur’an habang ayon sa iba ay tumutukoy lamang ito sa Surah Al-Fatihah.

Ang Luh Mahfuz ay isang lugar kung saan ang lahat ng mga kaganapan na nangyayari sa mundo ay nakarehistro sa buong detalye at sa paraang hindi na mababago. Hindi alam kung saan ginawa ang aklat na ito ngunit tiyak na hindi ito gawa sa papel at hindi ito materyal.

                                                                                                                                                                   

 

3481447

Related News
Name:
Email:
* Comment:
captcha