IQNA

Mga Surah ng Qur’an/44 Kapalaran ng mga Tumanggi sa Katotohanan Kagaya ng Nabanggit sa Surah Ad-Dukhan

16:04 - December 05, 2022
News ID: 3004865
TEHRAN (IQNA) – Ang katotohanan ng lahat ay halata at maliwanag ngunit ang ilan ay tumatanggi sa iba't ibang mga dahilan, katulad ng pag-iwas sa banta sa kanilang personal o pangkat na mga interes.

Kaya naman maraming mga mapang-api at mga maniniil sa buong kasaysayan ang nagtangkang tanggihan ang mga sugo ng Diyos upang iligtas ang kanilang pamamahala. Nagbabala ang Diyos na magkakaroon ng mabigat at tiyak na kaparusahan para sa kanila at ito ay nabanggit sa ilang mga Surah ng Qur’an, kabilang ang Surah Ad-Dukhan.

Ang Ad-Dukhan ay ang pangalan ng ika-44 na Surah ng Qur’an, na alin mayroong 59 na mga talata at nasa ika-25 Juz. Iyon ay isang Makki Surah at ang ika-64 na kabanata ng Qur’an na ipinahayag sa Banal na Propeta (SKNK).

Ang pangalan nito ay nagmula sa isang salita sa talata 10. Ang talatang ito ay nagsasalita tungkol sa isang parusa na tinatawag na Dukhan para sa mga hindi naniniwala at isa sa mga palatandaan ng Araw ng Paghuhukom.

Ang ibig sabihin ng Dukhan ay isang gas na bagay na parang usok at tatakpan ang buong kalangitan bago ang Araw ng Muling Pagkabuhay.

Ayon sa Al-Mizan na Pagpapakahulugan ng Qur’an, ang pangunahing layunin ng Surah na ito ay babala tungkol sa kaparusahan sa mundong ito at sa susunod para sa mga hindi naniniwala na tumatanggi sa katotohanan ng Qur’an.

Ang Surah Ad-Dukhan ay tumutukoy din sa Qur’an na ibinaba sa Gabi ng Qadr upang gabayan ang sangkatauhan.

Nagsisimula iyon sa pagbigay diin sa kadakilaan ng Qur’an at ang katotohanan iyon ay ipinahayag sa Gabi ng Qadr. Pagkatapos ay tinatalakay nito ang Tawheed (pagkakaisa) at ilan sa mga palatandaan ng kadakilaan ng Diyos sa mundo.

Pagkatapos ay itinatampok ng Surah ang kapalaran ng mga hindi naniniwala at ang uri ng kaparusahan na kanilang matatanggap sa Araw ng Paghuhukom.

Inuulit nito na ang mga hindi naniniwala ay malapit nang mapalibutan ng matinding kaparusahan. Pagkatapos ay babalik sila sa kanilang Lumikha at tiyak na susuriin ng Diyos ang kanilang mga gawa at bibigyan sila ng walang hanggang kaparusahan.

Tinutukoy din ng Surah ang kuwento ni Moises (AS) at ng Bani Isra’il, ang kanilang paghaharap sa paraon at ang kanilang kapalaran.

Nang si Moises (AS) ay pumunta kay paraon upang iligtas ang Bani Isra’il, tinanggihan siya ng paraon at ng kanyang mga tagasunod at, samakatuwid, sila ay pinarusahan ng Diyos at nalunod. Ang kuwentong ito ay naglalayong gisingin ang mga tumatanggi sa katotohanan.

Bilang karagdagan sa mga parusa sa mundong ito, ang Surah Ad-Dukhan ay nagsasalita tungkol sa mga masakit na mga parusa na naghihintay sa mga hindi naniniwala sa impiyerno. Binibigyang-diin nito na tiyak na darating ang Araw ng Muling Pagkabuhay, gusto man nila o hindi. Pagkatapos ay inilalarawan nito kung ano ang mangyayari sa araw na iyon at ang mga uri ng mga parusa na matatanggap ng mga hindi naniniwala gayundin ang ilan sa mga gantimpala na ibibigay sa mga mananampalataya.

Ang layunin ng paglikha at ang katotohanan na ang mga langit at lupa ay hindi nilikha nang walang kabuluhan ay kabilang sa iba pang mga paksang binanggit sa Surah na ito.

Katulad ng kung paano ito nagsimula, ang Surah Ad-Dukhan ay nagtatapos sa pag-uulit ng kadakilaan ng Qur’an.

                                                                                                                              

 

3481498

Related News
Name:
Email:
* Comment:
captcha