IQNA

Mga Pagpapakahulugan sa Qur’an at Tagapagkahulugan/15 Pagpapakahulugan ng Qur’an ng Isang Muslim na Pilosopo; Mulla Sadra

7:48 - January 25, 2023
News ID: 3005075
TEHRAN (IQNA) – Ang Tafsir al-Quran al-Karim ay isang pagpapakahulugan ng Qur’an ni Mulla Sadra, ang kilalang pilosopo ng mundo ng Muslim at tagapagtatag ng paaralan ng Hikma al-Muta’aliya (Transcendent Theosophy).

Nakasulat sa Arabik, ang gawain ay isang pangpilosopiko at pangmistikal na pagpapakauhulugan ng ilang mga talata ng Qur’an.

Si Ṣadr ad-Din Muhammad Shirazi (1571-1640), na mas kilala bilang Mulla Sadra, ay isang Iraniano na Labing-dalawang Shia na mistikong Islamiko, pilosopo at teologo at ang nagtatag ng paaralan ng Hikma al-Muta'aliya.

Siya ay nanirahan sa mga lungsod ng Shiraz, Qazvin, Isfahan at Qom bago nanirahan sa isang nayon na pinangalanang Kahak, malapit sa Qom, upang gugulin ang huling mga taon ng kanyang buhay.

Ipinakilala niya ang kanyang sistemang pilosopikal sa aklat na Asfar al-Arba'a (apat na mga paglalakbay). Siya ay may karunungan sa iba't ibang mga larangan ng kaalaman ngunit karamihan ay kasangkot sa pilosopiya.

Ang Tafsir al-Quran al-Karim at Sharh Usul al-Kafi ay kabilang din sa kanyang mga aklat.

 

Paraan ng Pagpapakahulugan

Sa Tafsir al-Quran al-Karim, ipinakilala ni Mulla Sadra ang apat na karaniwang mga pamamaraan ng pagpapakahulugan, na tinatawag ang isa sa mga ito na pamamaraan ng "mga matatag sa kaalaman", na alin parehong paraan na ginamit ng mga mensahero ng Diyos at Ahl-ul-Bayt (AS) sa pag-uunawa sa Qur’an. Sinabi niya na ang pamamaraang ito ay para sa mga pinili ng Diyos upang matuklasan ang mga katotohanan, espirituwal na mga kahulugan, misteryosong mga lihim at mga palatandaan ng paghahayag.

Sa pagtutuklas ng isang espesyal na kahulugan o banal na tanda, hindi nila kailanman pinapahina ang maliwanag na kahulugan at hindi sinisira ang nakatagong kahulugan, sabi niya.

Itinuturing ni Mulla Sadra na ang pamamaraang ito ang tanging komprehensibong paraan upang maunawaan at maranasan ang banal at nakatagong kahulugan ng Qur’an, na alin hindi makakamit sa pamamagitan ng mga tuntunin sa gramatika ng Arabik at mga kahulugan ng mga salita dahil kung posible iyon, lahat ng mga iskolar ng wikang Arabik ay maaaring magbunyag ng mga lihim ng Qur’an.

Naniniwala siya na ang pinakamahalaga at maaasahang paraan ng pagpapakahulugan ay ang gamit sa kaisipan na pamamaraan na nagmula sa liwanag ng pagkapropeta at pagkapinuno (Imamah).

Itinuturing niyang ang kagamitang kaisipan na kaalaman ang pinakamahusay at pinakamahalagang anyo ng katalusan at isang paraan para maabot ang kaligtasan.

 

Mga Tampok ng Qur’an na Pagpapakahulugan ni Mulla Sadra

Karamihan ay sinisimulan ni Mulla Sadra ang pagpapakahulugan ng bawat talalata sa isang pagtalakay sa mga salita at nag-aalok ng iba't ibang mga pananaw ng mga iskolar tungkol sa isang salita o parirala sa talata, nang hindi sinasalungat ang alinman sa mga ito. Kung minsan ay nagpapatuloy siya at sinusubukang ipakita ang higit na kahusayan ng isa sa mga pananaw.

Mas binibigyang pansin niya ang mga pagbabasa ng Kufi at Basri ng Qur’an at binanggit ang mga pananaw mula sa ilang kilalang mga tao katulad ng Nakhaei, Qatada at Hassan Basri at pagkatapos ay nagsasalita tungkol sa Sha'an Nuzul (kadahilanan ng paghahayag) ng talata.

Tinatalakay din niya ang mahihirap na mga salita at pagkatapos ay batay sa kanyang pananaw na pangmistikal, nag-aalok ng kanyang pagpapakahulugan.

Binibigyang-kahulugan ni Mulla Sadra ang Qur’an gamit ang Qur’an. Bukod dito, binanggit niya ang mga pagpapakahulugan ng iba kung sang-ayon siya sa kanila o hindi.

Ang mga pagsasalin ng kanyang mga pagpapakahulugan ng ilan sa mga Surah ng Qur’an katulad ng mga Surah Al-Waqi'a, Al-Jumu'a, Tariq, Al-A'ala at Noor ay nailathala sa Persiano.

                                                                                                                                             

 

3482192

Name:
Email:
* Comment:
captcha