IQNA

Kur’an Sureleri /15

İnsanın yaratılışı ve şeytanın düşmanlığının başlangıcı

19:38 - July 01, 2022
Haber kodu: 3476624
İnsanın yaratılışı hakkında farklı fikir ve görüşlerler olmuştur ve İslam'ın bu konudaki görüşleri Kur’an-ı Kerim'de belirtilmiştir. İnsanın yaratılış dünyasındaki en önemli imtihanı, şeytanın aldatma ve vesveseleriyle karşı karşıya olmasıdır.

Hicr suresi; insanın yaratılışı ve şeytanın düşmanlığının başlangıcıKur'an-ı Kerim'in 15. suresine "Hicr" denir. 99 ayetten oluşan ve Kur’an'ın 14. cüzünde yer alan bu sure, Mekke'de nazil olan surelerinden biridir ve Peygamber Efendimize (sav) indirilen 54. suredir.

Bu sureye Hicr isminin verilmesinin sebebi, 80-84. ayetlerde Hz. Salih (as) kavminin yani Semud kavminin hikayesine değinilmesinden gelmektedir. Hicr adlı ülkede yaşadıkları için Hicr halkı olarak biliniyorlardı. Salih, Hz. Nuh’un soyundan idi. İsmi Kur’an'da 9 defa geçmektedir ve Nuh ve Hud’dan sonra zikredilmiştir.

Hicr suresinde evrenin yaratılışının başlangıcı, maâd alametleri, Allah'a iman, Kur'an-ı Kerim'in önemi ve büyüklüğü ve zalimlerin cezalandırılmasından bahsetmektedir. Bu surede Hz Adem'in yaratılışı şeytan hariç tüm meleklerin ona secde etmesi, meleklerin Hz. İbrahim'e müjdesi, Lût kavminin menfur davranışlarından dolayı çektikleri azab ve Semud kavminin kıssası anlatılmaktadır.

Bu surenin dikkat çekici noktalarından biri de yaratılışla ilgili ayetlerdir. 26'dan 43'e kadar olan ayetlerde, insanların ve cinlerin yaratılışı anlatılır. Aynı halde meleklerin Allah’a itaat edip Hz. Adem'e secde ettikleri şeytan'ın ise bunu yapmayı reddederek cennetten kovulduğu belirtilir.

Hz. Adem'in yaratılışı ve şeytan'ın isyanı ve kaderi tüm insanlara bir uyarıdır. Çünkü şeytan insana secde etmeyi reddettiği için Allah'ın huzurundan kovulmuştur. Fakat kovulmadan önce Allah'tan insanları doğru yoldan çıkarmak için kendisine izin vermesini istemiştir. Şeytan, Allah'ın temiz kulları dışındaki insanları saptırmaya yemin eder.

Bu insanın şeytana aldanması gerektiği anlamına gelmez. Allah Hicr suresinde insanın özgür iradesine göre birini seçmesi için iki yol gösterir. Bazıları doğru yolu seçer ve şeytanın vesveselerine aldanmaz. Onlar hakkında Hicr suresi 45-46. ayetlerinde şöyle buyrulmaktadır: "Kalpleri Allah’a saygı ile dopdolu olup O’na karşı gelmekten sakınanlar, cennetlerde ve pınar başlarındadır. Kendilerine: 'Huzur, selamet ve tam bir emniyet içinde girin cennetlere!' denir."

Bazıları ise Şeytan'ı takip eder. Hicr suresi 43. ayetinde onlardan şöyle bahsedilmektedir: "Şüphesiz cehennem, onların hepsinin buluşacağı yerdir."

İsim:
Email:
* Yorumunuz:
captcha