بررسی رابطه فقه و اخلاق در جدیدترین شماره فصلنامه «آیین حکمت»

بررسی رابطه فقه و اخلاق در جدیدترین شماره فصلنامه «آیین حکمت»

گروه اندیشه ــ در سی و نهمین شماره فصلنامه «آیین حکمت» 9 مسئله علمی از جمله مسئله فقه و اخلاق مورد بررسی قرار گرفته است.
جدیدترین شماره از فصلنامه «تحقیقات کلامی» منتشر شد

جدیدترین شماره از فصلنامه «تحقیقات کلامی» منتشر شد

گروه اندیشه ــ بیست‌وچهارمین شماره از فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات کلامی»، به صاحب امتیازی انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه، مدیر مسئولی هادی صادقی و سردبیری حجت‌الاسلام رضا برنجکار به زیور طبع آرسته شد.
نشريه «مطالعات قرائت قرآن» در پله 11

نشريه «مطالعات قرائت قرآن» در پله 11

گروه اندیشه ــ یازدهمین شماره از نشريه علمی ـ ترویجی «مطالعات قرائت قرآن»، به صاحب امتیازی جامعه المصطفي العالميه، مدير مسئولی حجت‌الاسلام محمدعلي رضايي‌اصفهاني و سردبيری حجت الاسلام محمدفاكر ميبدي به زیور طبع آراسته شد.
بیست و چهارمین شماره فصلنامه «اسلام و مطالعات اجتماعي» منتشر شد

بیست و چهارمین شماره فصلنامه «اسلام و مطالعات اجتماعي» منتشر شد

گروه اندیشه ــ بیست و چهارمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «اسلام و مطالعات اجتماعي» شامل هفت مقاله علمی منتشر شد.
انتشار شماره چهارم نشريه «مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی»

انتشار شماره چهارم نشريه «مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی»

گروه اندیشه ــ چهارمین شماره از دور دوم نشريه علمی ـ پژوهشی «مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی» به صاحب امتیازی انجمن ايرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، مدير مسئولی مريم قبادی و سردبيری فروغ پارسا به زیور طبع آراسته شد.
دوفصلنامه «مطالعات تاریخی قرآن و حدیث» در پله ۶۳

دوفصلنامه «مطالعات تاریخی قرآن و حدیث» در پله ۶۳

گروه اندیشه ــ شصت‌وسومین شماره از دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «مطالعات تاریخی قرآن و حدیث» به صاحب امتیازی پژوهشکده قرآن و عترت، سردبیری عبدالمجید طالب‌تاش و مدیر مسئولی حسین مرادی به زیور طبع آراسته شد.
انتشار جدیدترین شماره «علوم حدیث»/ بررسی جایگاه غیرت زنان در تعدد زوجات

انتشار جدیدترین شماره «علوم حدیث»/ بررسی جایگاه غیرت زنان در تعدد زوجات

گروه اندیشه ــ نودمین شماره از فصلنامه علمی ـ پژوهشی «علوم حدیث»، به صاحب امتیازی دانشکده علوم حدیث و مدیر مسئولی حجت‌الاسلام ری شهری به زیور طبع آراسته شد.

انتشار دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری

گروه اندیشه ــ شماره سیزدهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری (بهار و تابستان ۱۳۹۸) منتشر شد.
«پژوهشنامه تاریخ اسلام» در ایستگاه ۳۰

«پژوهشنامه تاریخ اسلام» در ایستگاه ۳۰

گروه اندیشه ــ سی‌امین شماره از پژوهشنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهشنامه تاریخ اسلام» به صاحب امتیازی انجمن ایرانی تاریخ اسلام، مدیر مسئولی سیداحمدرضا خضری و سردبیری سیدعلیرضا واسعی به زیور طبع آراسته شد.
سی و هشتمین شماره «مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق» منتشر شد

سی و هشتمین شماره «مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق» منتشر شد

گروه اندیشه ــ سی و هشتمین شماره دوفصلنامه علمی ترویجی «مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق» شامل ۶ مقاله منتشر شد.
1