جایگاه فرهنگ مقاوت در سینمای مستند/ قسمت سوم

مدیران صدا و سیما سبب بی اعتمادی به ظرف سینما/ رویارویی بی واسطه با واقعیت؛ پتانسیل بالای مستند

۱۳۹۶/۱۰/۲۵   - ۱۰:۲۵
مخاطب سینمای مستند؛ در پی حقیقت و صداقت
جایگاه فرهنگ مقاوت در سینمای مستند/ قسمت اول

مخاطب سینمای مستند؛ در پی حقیقت و صداقت

۱۳۹۶/۱۰/۲۰   - ۱۳:۱۳
فیلم/ اسدالله سلیمانی؛ مدیرعامل برند «حجاب گستر»
طرح ملی نذر حجاب با عنوان فردوس در گفتگوی تصویری/ قسمت اول

فیلم/ اسدالله سلیمانی؛ مدیرعامل برند «حجاب گستر»

۱۳۹۶/۱۰/۱۹   - ۱۶:۰۹