تلاوت «حمدی زامل» در مسجد امام حسین(ع) مصر

تلاوت «حمدی زامل» در مسجد امام حسین(ع) مصر

گروه شبکه اجتماعی: تلاوت آیاتی از سوره‌های مبارکه شوری و زخرف که شامل آیه‌های بهاریست، با صوت حمدی زامل را می‌شنوید.
تلاوت سوره روم با «صوت عبدالعزیز حصان»

تلاوت سوره روم با «صوت عبدالعزیز حصان»

گروه شبکه اجتماعی: تلاوت آیات زیبای سوره مبارکه روم که شامل آیه‌های بهاریست، با صوت محمد عبدالعزیز حصان را می‌شنوید.
مقاطعی تصویری از قاریان بنام قرآن کریم

مقاطعی تصویری از قاریان بنام قرآن کریم

شبکه اجتماعی: فرازهایی از تلاوت قاریان مصری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، مشاهده می‌کنید.
اجرای نماهنگ 7 سلام قرآنی

اجرای نماهنگ 7 سلام قرآنی

گروه شبکه اجتماعی: کلیپ تصویری سلام‌های قرآنی که توسط امین پویا، حبیب صداقت و جعفر فردی از قاریان قرآن کریم اجرا شده است، مشاهده می‌کنید.
تلاوت سوره اعراف با صوت «شحات محمد انور»

تلاوت سوره اعراف با صوت «شحات محمد انور»

گروه شبکه اجتماعی: تلاوت آیاتی از سوره‌ مبارکه اعراف که شامل آیه‌های بهاریست، با صوت شحات محمد انور را می‌شنوید.
تلاوت سوره فاطر با صوت «شعشاعی»

تلاوت سوره فاطر با صوت «شعشاعی»

گروه شبکه اجتماعی: تلاوت آیاتی از سوره مبارکه فاطر که شامل آیه‌های بهاریست، با صوت عبدالفتاح شعشاعی را می‌شنوید.
قاری ممتاز در کربلا/دیدار نوروزی قاریان

قاری ممتاز در کربلا/دیدار نوروزی قاریان

گروه شبکه اجتماعی: جدیدترین تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی قرآنی و مذهبی کشور را مشاهده می‌کنید.
تلاوت سوره نحل با صوت «عبدالحلیم سلامه»

تلاوت سوره نحل با صوت «عبدالحلیم سلامه»

گروه شبکه اجتماعی: تلاوت آیاتی از سوره مبارکه نحل که شامل آیه‌های بهاریست، با صوت محمد عبدالحلیم سلامه را می‌شنوید.
تلاوت «عبدالباسط» در مسجد اموی سوریه

تلاوت «عبدالباسط» در مسجد اموی سوریه

گروه شبکه اجتماعی: تلاوت آیاتی از سوره‌های مبارکه فرقان، عبس و طارق که شامل آیه‌های بهاریست، با صوت عبدالباسط محمد عبدالصمد را می‌شنوید.
تلاوت سوره عنکبوت با صوت «محمد اللیثی»

تلاوت سوره عنکبوت با صوت «محمد اللیثی»

گروه شبکه اجتماعی: تلاوت آیاتی از سوره مبارکه عنکبوت که شامل آیه‌های بهاریست، با صوت محمد اللیثی را می‌شنوید.
1