تکیه نیاوران در شب تاسوعای حسینی

تکیه نیاوران قدیمی‌ترین تکیه‌ی تهران است . در شب نهم محرم دسته عزاداران از این تکیه به سراغ خانه های شهدا و یا خانواده هایی که نذر دارند میروند . و سپس به تکیه بازگشته و به ادامه‌ی عزاداری و سینه زنی میپردازند .

۱۳۹۵/۰۷/۲۰    - میلاد محمدی ، ملیکا فرش فروش