عزاداری مردم حسینی در ظهر روز عاشورا

عزاداری مردم در ظهر روز عاشورا ، در میدان امام حسین تهران طبق سالیان پیش برگزار شد .

۱۳۹۵/۰۷/۲۱    - سارا سیفی