مراسم شبیه خوانی و نماز ظهر عاشورا در خوشاب

روز گذشته طبق سنت هر ساله مراسم شبیه خوانی و نماز ظهر عاشورا با حضور عزادارن حسینی در سلطان آباد مرکز شهرستان خوشاب از توابع استان خراسان رضوی برگزار شد

۱۳۹۵/۰۷/۲۲    - علی اکبر ملکی