سلامی به امام مهربانی‌ها

کانون خبرنگاران نبأ: صبح روز گذشته حرم آستان مقدس رضوی سفید‌پوش شد.

۱۳۹۵/۰۹/۲۰