سی دومین شب شاعری ،پاسداشت حمید رضا شکارسری با حضور شاعران و چهره های فرهنگی ادبی در نخلستان سازمان هنری رسانه ای اوج برگزار شد .

۱۳۹۵/۱۰/۲۸    - حمید فروغی