برنامه ی در محضر ستایشگران با حضور جناب آقای چینی در خبرگزاری ایکنا برگزار شد.

۱۳۹۵/۱۱/۱۳    - فاطمه شهیدی