مراسم تشییع خانم اشرف قندهاری معروف به بهادر زاده امروز انجام شد، فردی که تمام ثروت و بیش از 40 سال عمرش را در راه خیر گذراند.

۱۳۹۵/۱۲/۰۷    - امیر سینا درخشانی فر