مراسم فاطمیه در دانشکده کاربردی دانشگاه هنر با حضور استاد پناهیان 9 اسفند ماه برگزار شد .

۱۳۹۵/۱۲/۱۰