مرگ بندر

امروز اگر سری به بندر شرفخانه بزنید نه از آن هتل پنج ستاره خبری هست نه از قایق های گردشگری و مسافران کمپ های ساحلی، متاسفانه عدم توجه مسئولین ذیربط به وضعیت خشکسالی دریاچه ارومیه باعث مرگ زود هنگام این بندر و تبدیل شدن آن به یک شهر متروکه می باشد.

۱۳۹۶/۰۶/۰۸    - محمد جواد فرمانی