نشست این هفته با یاوران وحی با تقدیر از مجتبی وزیری مدیر موسسه کانون آموزش قرآن با قدمت بیش از ۵۰سال در خبرگزاری ایکنا برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۶/۱۳    - حسن آقامحمدی