آیین اختتاميه مسابقات قرآنی ورزشکاران و جوانان و كاركنان وزارت ورزش سراسر کشور در شیراز برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۸/۱۱    - طاهره بابایی