پس از واقعه

هفته های گذشته زلزله‌ای بزرگ در غرب کشور آمد و آنچنان زمین را لرزاند که نه تنها خانه‌ها، بلکه دل‌های بسیاری را هم با آن فرو ریخت. سقف‌ها بر سر زنان و مردان و کودکانی فرود آمد که تا دقایقی قبل خواب مرگ را هم نمی‌دیدند.

۱۳۹۶/۰۹/۲۸    - طاهره بابایی