محفل انس با قرآن در حوزه علمیه هامبورگ

محفل انس با قرآن در حوزه علمیه هامبورگ و همچنین کارگاه آموزش قرآن با حضور استاد رحیم خاکی ۷ اسفندماه برگزار شد.

۱۳۹۶/۱۲/۰۹    - دریافتی