کتیبه نوشت

در معماری سنتی خانه های ایرانی استفاده از آیات، احادیث و سخنان بزرگان در سردر یا بخش های مختلف خانه مرسوم بوده است. مردم اعتقاد داشتند که عبور از زیر آیات کلام خدا باعث حفظ سلامتی و دوری بلا در خارج از خانه می شود. رسمی که هنوز با عبور مسافر از زیر قرآن رواج دارد، اما در معماری مدرن جای خالی اش احساس می شود.

۱۳۹۷/۰۱/۱۲    - محمد جواد فرمانی