تهران در حاشیه ۲

کودکان حاشیه نشین در معرض آسیب های بسیاری قرار دارند. اغلب محروم از تحصیل اند یا شرایط تحصیلی مناسبی ندارند. بسیاری از آنها در شرایط بهداشتی نامناسبی زندگی می کنند و از پوشش کافی خدمات درمانی و پوشش بیمه سلامت محرومند. بسیاری از والدین شان درگیر اعتیاد و یا عواقب کیفری جرائم هستند یا چنان تحت فشار آسیب های اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته اند که از اداره امور عائله خود باز مانده اند و از گستراندن چتر حمایتی خود بر سر فرزندان شان ناتوانند. کوره بهار واقع در روستای قاسم آباد تهرانچی یکی از ده ها کوره ایست که در اطراف تهران در نزدیکی ما واقع شده و خانواده های آنها در شرایط سخت بدون داشتن آب شرب و حمام و سرویس بهداشتی و و امکانات اولیه زندگی می‌کنند. هر کوره دارای ۱۰ خانواده که در اتاق های ۹ متری در کنار هم هستند، کودکان بی گناهی که در این خانواده ها بدنیا می آیند آینده خوبی در انتظارشان نمی باشد و به سنین ۶ یا ۷ سال که برسند وارد کار می‌شوند. کار در کوره های اجر پزی کار در خیابان و مترو... اصلا اینجا با همه دنیا فرق دارد نه از زرق و برق شهر خبری است نه از صفای روستا تنها توصیفی که از ان به ذهن می رسد فقر است و فقر است و فقر...

۱۳۹۷/۰۱/۰۶    - ابوذر چراغی