لانه های خالی

زمانی شهر تهران پر بود از گونه های مختلف پرندگان مهاجر که در فصل های مختلف سال به این شهر می آمدند. اما در حال حاضر به دلایلی چون بلند مرتبه سازی‌ها، دکل های مخابراتی و آلودگی هوا دیگر کمتر گونه های مختلف پرندگان را می بینم و شهر پر شده از لانه های پرندگانی که دیگر نیستند.

۱۳۹۷/۰۱/۱۳    - ابوذر چراغی