منطقه ثلاث باباجانی غرب کرمانشاه ۱

روستای قوله رش با ۴۹ خانوار و ۲۰۷ نفر از توابع ثلاث باباجانی در غرب استان کرمانشاه است، که در زمین لرزه اخیر این منطقه قریب به نود درصد منازل اهالی آن تخریب صد در صد داشته است، اما با گذشت حدود چهار ماه تمامی خانواده ها دارای کانکس هستند و ساخت خانه هایشان را آغاز کرده اند.

۱۳۹۷/۰۱/۰۵    - محمدجواد فرمانی