برداشت انگور میوه بهشتی در خوزستان

در قرآن بیش از 10 بار با عناوینی همچون عنب و اعناب به انگور اشاره شده و به تأمل در پدید آمدن و رسیدن آن (انعام/99) و تأمل در کیفیت انگورها (رعد/4) دعوت شده است. پدید آمدن انگور از نشانه های خداوند معرفی شده (نحل/11 و یس/34) و همچون خرما، شربت انگور نیز رزق نیکو خوانده شده است (نحل/67). در گزارش ذیل نگاهی داریم بر برداشت انگور میوه بهشتی در خوزستان.

۱۳۹۷/۰۴/۲۹    - محمد آهنگر
نام:
ایمیل:
* نظر:
captcha