اینجا گاومیش‌آباد؛ محرومیت در خاک و آب و کسب روزی حلال

منطقه گاومیش آباد اهواز در ساحل شرقی رودخانه کارون قرار دارد؛ خانواده‌هایی در آنجا زندگی می‌کنند که قوت و گذران زندگی‌شان در حیواناتی‌ خلاصه شده که با آنها روزگار می‌گذرانند. طلوع تا غروب خورشید، در خشکی و آب انسان‌هایی شریف در پی روزی حلال. اینجا گاومیش‌آباد همسایه مناطق نفت‌خیز.

۱۳۹۷/۰۵/۲۰    - منا صیافی زاده
نام:
ایمیل:
* نظر:
captcha